skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP iebilst pret jaunu ģenētiski modificētas kukurūzas šķirni

16/12/2015

Eiropas Komisijai ir jāatsauc izsniegtā atļauja lietot pārtikā un dzīvnieku barībā ģenētiski modificētās kukurūzas šķirni NK603xT25, kas ir noturīga pret glifosāta herbicīdiem, saka EP trešdien pieņemtajā rezolūcijā. EP deputāti uzsver, ka Pasaules veselības organizācija glifosātu klasificējusi "varbūtēji kancerogēnu", un mudina Komisiju pārtraukt izsniegt atļaujas ģenētiski modificētām sugām, kamēr nav uzlabota ES atļauju izsniegšanas procedūra.

Eiropas Parlaments norāda, ka, neraugoties uz tā paustajām bažām par ES ģenētiski modificētās pārtikas un barības autorizēšanas procedūras nepilnībām, Komisija 4.decembrī ir atļāvusi lietot kukurūzu  NK603xT25 pārtikā un dzīvnieku barībā.

Kancerogēns?

EP deputāti rezolūcijā min, ka Pasaules Veselības organizācijas vēža izpētes aģentūra šā gada martā norādījusi, ka glifosāta herbicīdi, pret kuriem NK603xT25 kukurūza ir noturīga, ir "varbūtēji kancerogēni" cilvēkiem. 

Turpretī Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 12. novembrī norādījusi, ka vēža risks no šī herbicīda ir diezgan mazticams.

Nepilnīgs process

EP deputāti arī norāda, ka, kopš stājusies spēkā jaunā ģenētiski modificēto produktu atļaušanas procedūra, Komisija visus lēmumus par atļauju piešķiršanu ir pieņēmusi bez kvalificēta dalībvalstu vairākuma atbalsta. Tas pārvērš to, kas būtu pieļaujams izņēmuma kārtā, par normu.

EP deputāti rezolūciju pieņēma ar 403 balsīm par, 238 pret un 50 atturoties.

Iebildums pret nepilnīgu invazīvo sugu sarakstu

EP deputāti arī pieņēma rezolūciju, kurā iebilst pret ES sarakstu ar 36 invazīvām svešzemju sugām, ko Komisija ierosinājusi, lai piemērotu jaunos tiesību aktus šo sugu izplatības ierobežošanai. Pēc EP deputātu domām, sarakstā trūkst daudzu problemātiskāko sugu, savukārt vienlaikus ierobežojumiem ieteikts pakļaut citas, mazāk bīstamas sugas.

Saites:

·         Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (16.12.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

·         Debašu videoieraksts (14.12.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

 

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu