skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Autortiesību reforma: jāveicina kultūras daudzveidība

09/07/2015

Topošajiem priekšlikumiem par ES autortiesību likumu reformu digitālajā laikmetā jānodrošina taisnīgs līdzsvars starp autoru un patērētāju interesēm, teica EP deputāti ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā. Viņi aicināja uzlabot piekļuvi tiešsaistes saturam pāri dalībvalstu robežām, vienlaikus atzīstot teritoriālo (ģeogrāfiski ierobežoto) licenču nozīmi īpaši attiecībā uz televīziju un filmu uzņemšanu.

“Parlaments nepārprotami noraida ierosinājumu ierobežot tiesības uzņemt sabiedrisku ēku fotoattēlus. Šis solis ilustrē mūsu nostājas galveno vēstījumu: komisāra Otingera gatavotajam reformas priekšlikumam ir jāatspoguļo autortiesību izņēmumu būtība - dot autoriem telpu radīšanai, sniegt patērētājiem tiesisko noteiktību par viņu ikdienas darbībām un dot ikvienam piekļuvi kultūrai un zināšanām,” teica ziņotāja Julia Reda (Zaļie/EFA, DE), pēc balsojuma.

Nesaistošo rezolūciju, kurā novērtēta ES autortiesību likumu galveno aspektu īstenošana pirms gaidāmās ES autortiesību modernizācijas, EP deputāti pieņēma ar 445 balsīm par, 65 pret un 32 atturoties.

Pieejamība pāri robežām

Ģeogrāfisko ierobežojumu dēļ patērētājiem pārāk bieži tiek liegta pieeja atsevišķam saturam, saka Parlaments, mudinot Komisiju ierosināt atbilstošus risinājumus, lai ģeobloķēšanas dēļ ES teritorijā dzīvojošām kultūras minoritātēm nebūtu liegtas tiesības piekļūt saturam to dzimtajā valodā.

EP deputāti arī norāda uz teritoriālo licenču nozīmību ES, īpaši attiecībā uz audiovizuālo darbu un filmu ražošanu, kas atspoguļo Eiropas plašo kultūru daudzveidību. Lai arī autortiesības vienmēr ir teritoriālas, tas nav pretrunā ar satura pārnesamību, norāda EP deputāti. Viņi atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir vairot likumīgi iegūta un likumīgi publiskota satura tiešsaistes pakalpojumu pārnesamību ES.

Autortiesības digitālajā laikmetā

Komisijai jāpārskata autortiesību izņēmumi, lai vairāk ņemtu vērā digitālās vides īpašības, un jāpārskata arī minimālo standartu piemērošana. Viņi uzskata, ka jāapsver iespēja pieņemt izņēmumu, kas ļauj sabiedriskajām un zinātniskajām bibliotēkām likumīgi izsniegt ikvienam digitāla formāta darbus personiskai lietošanai, kā arī izņēmumus attiecībā uz datu automātisku analīzi pētniecības nolūkā.

EP uzskata, ka jānodrošina radošo darbu autoriem un veidotājiem izdevīgāka atlīdzība saistībā ar viņu darbu digitālu izplatīšanu un izmantošanu, kā arī  jāuzlabo autoru un izpildītāju radošā un mākslinieciskā darba juridiskā aizsardzība.

Deputāti vēlas, lai Komisija izpētītu, kā vienots Eiropas autortiesību akts ietekmētu nodarbinātību un inovāciju, kā arī autoru, izpildītāju un citu tiesību subjektu intereses  

Sabiedrisku ēku un mākslas darbu attēli

Attiecībā uz sabiedrisko celtņu un publiski izvietotu mākslas darbu attēliem EP deputāti nolēma noraidīt ierosinājumu, ka, lietojot šos attēlus komerciālos nolūkos, būtu iepriekš jāsaņem to autoru atļauja. Pašlaik dalībvalstis var brīvi izvēlēties, vai ieviest savos autortiesību likumos tā saukto "panorāmas brīvības" noteikumu.

Tālākie soļi

Eiropas Komisija priekšlikumu par ES autortiesību likumu uzlabošanu digitālajā laikmentā plāno iesniegt līdz 2015.gada beigām.Kontakti papildinformācijai:
Marta Rībele,  EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja
marta.ribele@europarl.europa.eu
tālr. 29296524