skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP aicina cīnīties pret bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju internetā

11/03/2015


Trešdien pieņemtajā rezolūcijā Parlaments aicina ieguldīt vairāk pūļu, lai izmeklētu  bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē, sauktu pie atbildības pārkāpējus, aizsargātu cietušos un dzēstu nelikumīgu interneta saturu. Deputāti uzsver, ka ES datu aizsardzības reforma paredz izmaiņas, kas ļaus efektīvāk aizsargāt bērnu tiesības tiešsaistē. Vairāk nekā 80 % upuru ir jaunāki par 10 gadiem.


Pret bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu seksuālas izmantošanas attēliem ir jācīnās visaptveroši, uzlabojot pārkāpumu izmeklēšanu, pārkāpēju kriminālvajāšanu, cietušo bērnu aizsardzību un preventīvos pasākumus, teikts rezolūcijā, ko deputāti trešdien pieņēma ar 606 balsīm par, 4 pret un 67 atturoties.

Eiropas Parlamenta deputāti ierosina šādus praktiskus soļus:

• nekavējoties dzēst jebkādu nelikumīgu saturu un par to ziņot tiesībaizsardzības iestādēm. Deputāti uzsver, ka šajā ziņā īpaši svarīgi ir sadarboties ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) uzņēmumiem, interneta pakalpojumu sniedzējiem un serveriem, lai tie ātri un efektīvi dzēstu nelikumīgo saturu "pēc atbildīgās tiesībaizsardzības iestādes pieprasījuma";

• nodrošināt Eiropolu un  valsts tiesībaizsardzības iestādes ar vajadzīgo finansējumu, cilvēkresursiem, izmeklēšanas pilnvarām un tehniskajām iespējām, lai varētu “nopietni un efektīvi  pievērsties likumpārkāpēju vajāšanai, pienācīgai izmeklēšanai  un saukšanai pie atbildības”;

• izstrādāt jaunus augsto tehnoloģiju risinājumus, kas ļautu efektīvi analizēt lielo apjomu ar bērnu ļaunprātīgas izmantošanas attēliem, tostarp arī materiāliem, kas paslēpti "melnajā internetā";

• pienācīgi aizsargāt bērnu personas datus tiešsaistē un bērniem saprotamā veidā viņus informēt par riskiem, kas saistīti ar viņu personas datu izmantošanu tiešsaistē. Pašreizējā datu aizsardzības reforma paredz svarīgas izmaiņas, kas uzlabos bērnu tiesību aizsardzību tiešsaistē;

• īstenot izpratnes veicināšanas kampaņas par atbildīgu uzvedību sociālajos medijos un veidot programmas tiešsaistes seksuālās izmantošanas novēršanai, kas ļautu bērniem un viņu vecākiem un pedagogiem izprast tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu riskus. Izveidot palīdzības tālruni, kur bērni varētu anonīmi ziņot par seksuālu izmantošanu;

• ES dalībvalstīm, kuras vēl nav transponējušas 2011.gada direktīvu par seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošanu, nekavējoties to ieviest savos tiesību aktos. Turklāt vairāk nekā puse dalībvalstu to piemērojuši nepilnīgi, uzsver EP deputāti. (Latvija ir to valstu vidū, kas paziņojušas par pilnīgu transponēšanu)

Starptautiskai problēmai vajadzīgs starptautisks risinājums

Deputāti norāda, ka jāuzlabo starptautiskā sadarbība un starpvalstu izmeklēšana, jo šie noziegumi  aptver simtiem dažādu valstu ar simtiem dažādu jurisdikciju  un tiesībaizsardzības iestāžu. EP deputāti atzinīgi vērtē ES un 55 citu pasaules valstu kopīgu iniciatīvu izveidot Pasaules mēroga aliansi pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē, lai sniegtu palīdzību cietušajiem bērniem, nodrošinātu efektīvāku kriminālvajāšanu, palielinātu izpratni un vispārēji mazinātu bērnu seksuālas izmantošanas materiālu pieejamību tiešsaistē.

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (klikšķināt 11.03.2015.)
Debašu videoieraksts (klikšķināt 12.02.2015.)
Paziņojums presei – Seksuālie noziegumi pret bērniem: Eiropas Parlaments atbalsta stingrākus sodus un pornogrāfisko tīmekļa lapu dzēšanu visā Eiropas Savienībā (27.10.2011.)
2011. gada direktīva par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu

Kontakti papildinformācijai
Marta Rībele,
EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja
marta.ribele@europarl.europa.eu
tālr. 29296524