skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments apstiprina nākamā gada ES budžetu: nauda migrācijai un darbavietām

25/11/2015

Trešdien Eiropas Parlaments pieņēma Eiropas Savienības budžetu nākamajam gadam, nosakot 2016.gada budžeta izdevumu apjomu - 155 miljardi eiro maksājumu saistībās un 143,9 miljardus eiro faktiskajiem maksājumiem, atbilstoši EP un ES Padomes 15.novembrī panāktajam kompromisam. Sarunās EP sarunvedējiem izdevās panākt vairāk finansējuma bēgļiem un migrācijai, studentu apmaiņas programmai “Erasmus+” un pētniecības un izstrādes programmai “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020).

Parlaments apstiprināja ES 2016.gada budžetu ar 516 balsīm par, 179 pret un 8 atturoties. Pēc tam to parakstīja EP priekšsēdētājs Martins Šulcs, tam piešķirot likuma spēku. ES ministri budžetu oficiāli pieņēma jau 24.novembrī.

Bēgļi un migrācija

Eiropas Parlaments nodrošināja, lai visus šim nolūkam ES daudzgadu budžeta plānā atliktos resursus izmantotu pašreizējās bēgļu un migrācijas krīzes risināšanā, piešķirot līdzekļus gan katrai  dalībvalstij atsevišķi, gan papildus valstīm, kas atrodas pie ES ārējām robežām, kuru tuvumā ir konflikti un pa kurām ieplūst bēgļi. Saskaņā ar vienošanos, šim nolūkam atvēlēs par 1,6 miljardiem eiro vairāk, nekā sākotnēji rosināja Komisija.

Atsevišķā balsojumā par šā gada budžeta grozījumiem EP prasa, lai ES dalībvalstis neplānotos ieņēmumus 2,3 miljardu eiro apmērā (no konkurences pārkāpumu naudas sodiem un papildus muitas nodevām) novirzīt finanšu saistību pildīšanai ar Āfrikai paredzēto trasta fondu (lai risinātu migrācijas cēloņus) un Sīrijai paredzēto trasta fondu (lai palīdzētu bēgļiem un migrantiem Sīrijā un tās apkārtnē).

Konkurence un darbavietas

EP izdevās arī panākt papildus resursus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (14,3 miljoni eiro), līdzekļus programmai Apvārsnis 2020 (Horizon 2020), lai kompensētu iepriekš šai programmai atņemto finansējumu, ko novirzīja "Junkera investīciju fondam” (31,8 miljoni eiro), kā arī finansējumu studentu apmaiņas programmai "Erasmus+" (papildus 6,6 miljoni eiro).

EP izdevās arī pārliecināt Padomi un Komisiju apņemties arī 2016.gadā turpināt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, kas pašlaik tiek pārskatīta, kā arī apņemties pārmērīgi nekrāt neapmaksātos rēķinus.

24.novembra debatēs vairāki runātāji norādīja, ka 2016.gada pārskatīšanā ir jāmaina ES tēriņu prioritātes, kas nospraustas 2013.gadā pieņemtajā septiņgades budžeta plānā.

Piebilde:

·         "maksājumu saistības": juridiska apņemšanās piešķirt līdzekļus ilgtermiņa (vairāk nekā gadu ilgu) programmu īstenošanai;

·         "faktiskie maksājumi": līdzekļi, kas tiek izmaksāti saņēmējiem attiecīgajā budžeta gadā.

Saites:

Infografika: Cik daudz katra ES dalībvalsts saņem no ES budžeta un tajā iemaksā (2014.gada dati)
EP budžeta lapa
Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (25.11.2015)
Debašu videoieraksts (24.11.2015)
Preses konferences video (25.11.2015., 14:30)
EbS+ (24.11.2015)
EP izpētes dienesta sagatavotā papildinformācija par 2016.gada budžetu
Galvenais ziņotājs José Manuel Fernandes (EPP, Portugāle)
Ziņotājs par budžeta izdevumu tematiskajām sadaļām Gérard Deprez (ALDE, Beļģija)
Ziņotājs par ES aģentūru budžetu Jens Geier (S&D, Vācija)
Ziņotāja Eider Gardiazábal Rubial (S&D, Spānija)

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185;
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu