skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments prasa regulēt dronu izmantošanu

29/10/2015

Tā kā pieaug bezpilota lidaparātu jeb dronu lietošana komerciālām vajadzībām vai hobijam, ir jānodrošina, lai tie neradītu draudus sabiedrības drošībai un personu privātumam, saka EP deputāti rezolūcijas projektā, ko pieņēma ceturtdien.

“Nozīmīgākais ir pateikts mūsu pieņemtās rezolūcijas nosaukumā: "par drošu dronu izmantošanu". Mēs nevēlamies iet sīkās detaļās, kā būtu jāregulē dronu izmantošana, bet gan sniegt ietvaru un vadlīnijas, kas palīdzētu Komisijai, ES dalībvalstīm un citiem iesaistītajiem", teica ziņotāja Jacqueline Foster (ECR, Lielbritānija).

Bezpilota lidaparātus var izmantot dažādiem uzdevumiem, piemēram, dzelzceļa sliežu, aizsprostu un spēkstaciju uzraudzībai, novērtējot dabas katastrofas, labības miglošanai, filmēšanai un sūtījumu piegādei, tādēļ tiem ir liels ekonomiskais potenciāls, kas var palīdzēt radīt arī jaunas darba vietas, saka EP deputāti rezolūcijā, ko pieņēma ceturtdien Strasbūrā ar 581 balsīm par, 31 pret un 21 atturoties. Tomēr tas rada arī vajadzību risināt drošības, privātuma, datu aizsardzības un civilatbildības aspektus.

Garantēt drošību un privātumu, novērst nelegālu izmantošanu

Dronu regulējumam jāietver privātuma un datu aizsardzības garantijas. Tos jāaprīko ar ID mikroshēmām un jāreģistrē, lai būtu vieglāk noķert noziedzniekus, kas pārkāpj privātuma un datu aizsardzības noteikumus vai veic citas noziedzīgas darbības. Dronu ID mikroshēmas arī atvieglotu negadījumu izmeklēšanu un palīdzētu risināt atbildības jautājumus, saka EP deputāti.

Viņi lūdz Eiropas Komisiju atbalstīt "atklāšanas un izvairīšanās" tehnoloģiju izstrādi, lai droni varētu izvairīties no sadursmēm ar citiem gaisa telpas izmantotājiem vai objektiem uz zemes. Svarīgi ar šo tehnoloģiju aprīkot dronus, kas var pacelties ārpus redzamības zonas, viņi saka.

Jāizstrādā arī "ģeožogu" tehnoloģija, lai novērstu dronu iekļūšanu zonās, kur nedrīkst lidot, piemēram, lidostās un elektrostacijās, EP deputāti saka.

Atvieglot dronu pārdošanu un pakalpojumus starp dalībvalstīm

Pašlaik dalībvalstīs izsniegtās atļaujas droniem un to operatoriem visbiežāk netiek savstarpēji atzītas citās ES dalībvalstīs. Tas kavē izveidot ES mēroga dronu un to pakalpojumu tirgu, kā arī kavē to konkurētspēju pasaulē.

Tādēļ EP deputāti pauž atbalstu Komisijas plānam ierosināt ES mēroga noteikumus, kas ļautu valsts iestādēm un citām struktūrām īstenot apstiprināšanas un uzraudzības darbības.

Drošības noteikumiem jāatbilst riska līmenim

Tā kā dronu radītais risks atšķiras, piemēram, atkarībā no drona lieluma vai no tā, cik apdzīvotām teritorijām tie lido pāri, arī noteikumi būtu jāpielāgo atšķirīgajiem riska līmeņiem, un tajos vajadzētu nošķirt arī profesionālo un hobija izmantošanu, saka Eiropas Parlaments.

Saites:

Intervija: ziņotāja Jacqueline Fosterem> par dronu regulējumu
Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (29.10.2015
Debašu videoieraksts (29.10.2015)
Audiovizuālais materiāls žurnālistiem
Ziņotāja Jacqueline Fosterem> (ECR, Lielbritānija)

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu