skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Ierobežo izmešu apjomu no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām

07/10/2015

Trešdienas balsojumā Eiropas Parlaments atbalstīja jaunus ES sēra dioksīda un slāpekļa oksīda izmešu ierobežojumus no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, ko izmanto, piemēram, elektrības ražošanai vai dzīvojamo ēku apkurei. Noteikumus neoficiāli jau atbalstījuši arī ES dalībvalstu ministri. Jomās, kur šie izmeši pārkāpj ES gaisa kvalitātes standartus, ES dalībvalstīm būs jāizvērtē iespēja noteikt stingrākus ierobežojumus.

„Jaunā direktīva novērš līdzšinējās tiesību normu nepilnības: mums bija Ekodizaina direktīva, kas ierobežo izmešus no mazajām sadedzināšanas iekārtām līdz 1 MW, un Rūpniecisko izmešu direktīva, kas regulē iekārtas ar siltumjaudu virs 50MW, bet nebija ierobežojumu izmešiem no vidēja izmēra sadedzināšanas iekārtām. Jaunie ierobežojumi ir stingri, to mērķis ir pakāpeniski uzlabot gaisa kvalitāti ES, bet vienlaikus tiek aizsargāti mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), kas varētu saskarties ar atbilstības nodrošināšanas grūtībām, īpaši attiecībā uz iekārtām, kas nepārsniedz 5MW jaudu un kam ir nozīme sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, piemēram, skolu, slimnīcu vai universitāšu apkurei,” skaidro par noteikumu izstrādi atbildīgais EP deputāts Andrzej Grzyb (EPP, Polija).

EP deputāti jaunos noteikumus apstiprināja ar 623 balsīm par, 70 pret un 12 atturoties.

Attiecībā uz jaunajām iekārtām ierobežojumi stāsies spēkā trīs gadu laikā. Esošajiem uzņēmumiem, kuru siltumjauda pārsniedz 5MW, pieļaujamo sēra dioksīda, slāpekļa oksīda un putekļu  izmešu griesti stāsies spēkā no 2025.gada. Mazākajām iekārtām, kuru siltumjauda ir no 1 līdz 5 MW un no kurām lielākā daļu pieder maza vai vidēja izmēra uzņēmumiem, atbilstība izmešu robežvērtībām būs jānodrošina no 2030.gada.

Jaunā direktīva neliedz dalībvalstīm noteikt stingrākus ierobežojumus.

Likumdošanas sarunās EP deputāti panāca, ka dalībvalstīm pat būs šāds pienākums jomās, kurās tiek pārkāpti ES gaisa kvalitātes standarti.

Tālākie soļi

Jaunie ierobežojumi vēl jāapstiprina ES ministru padomē.

Piezīme redaktoriem

ES ir aptuveni 143 000 vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu. ”Vidēja jauda” – tas nozīmē siltumjaudu no 1 līdz 50 MW. Tās izmanto dažādām vajadzībām (t.sk., elektroenerģijas ražošanai, mājokļu/dzīvojamo ēku apkurei un dzesēšanai, siltuma/tvaika ražošanai rūpnieciskiem procesiem utt.), un tās ir būtisks sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu izmešu avots.

Uz mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām var attiecināt ES ekodizaina tiesību aktus, savukārt uz lielajām - Rūpniecisko izmešu direktīvu, savukārt izmeši no vidēja izmēra sadedzināšanas iekārtām vispārīgi ES līmenī līdz šim regulēti netika.

Procedūra: koplēmums, vienošanās pirmajā lasījumā


Saites

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (07.10.2015)
Debašu videoieraksts (06.10.2015)
EbS+ (06.10.2015)
Audiovizuālie materiāli profesionāļiem
EP pētniecības centra informācija par piesārņojumu no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām
Par noteikumu izstrādi atbildīgais EP deputāts Andrzej Grzyb (EPP, Polija)

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu