skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputātiem nepieņemams dalībvalstu ierosinājums mazināt 2016.gada budžetu

09/09/2015

ES Padomes ierosinājums samazināt 2016.gada budžetu, atņemot finansējumu migrācijai, vājinot pētniecības nozari un arī ES ietekmi pasaulē, ir nepieņemams un nekonsekvents, teica EP deputāti debatēs pēc tam, kad Luksemburgas prezidentūra bija Parlamentu iepazīstinājusi ar dalībvalstu kopīgo nostāju par ES budžeta projektu 2016.gadam. Budžeta apjoms ir līdzvērtīgs vienam procentam no ES nacionālā kopienākuma.

Dalībvalstis rosina kopējo budžeta apjomu noteikt 153,2 miljardus eiro maksājumu saistībās un 140 miljardus eiro maksājumos. Salīdzinājumā ar Komisijas sākotnējo ierosinājumu, tas nozīmētu par 563,6 miljoniem eiro mazāk finansējuma jauniem projektiem un par 1,4 miljardiem eiro mazāk finansējuma 2016.gada tekošo rēķinu nomaksai.
"Padomes ierosinātie samazinājumi ir nepieņemami, neiedomājami un nekonsekventi. ES Padome nevar paskatīties pāri dalībvalstu nacionālajam egoismam. Dalībvalstis, kuras prasa solidaritāti attiecībā uz kohēzijas maksājumiem, nav spējīgas ne uz mazāko solidaritāti attiecībā uz migrāciju, un vēlas atņemt finansējumu sadaļās, no kurām plānots finansēt migrācijas programmas. Solidaritātei ir jādarbojas abos virzienos", teica EP ziņotājs par budžetu José Manuel Fernandes(EPP, Portugāle), kurš ir pilnvarots EP vārdā vadīt budžeta sarunas ar Padomi. Viņš veltīja kritiskus vārdus arī ierosinājumiem samazināt palīdzību valstīm, kas vēlas iestāties ES, apgriezt kaimiņattiecību instrumenta finansējumu Ukrainai un arī nabadzības mazināšanas programmas trešās valstīs.
Gérard Deprez  (ALDE, Beļģija), kurš ir EP ziņotājs par citām budžeta sadaļām, uzsvēra vajadzību pēc pietiekama finansējuma aģentūrām, kas strādā ar bēgļiem, kuru Padome ir samazinājusi un piebilda: "Tas ir nožēlojami, ka Padome ir samazinājusi līdzekļus arī ES pētniecības programmai "Apvārsnis 2020" un Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējumu enerģētikai, telekomunikācijām un transportam ", viņš piebilda.
Arī Komisija debatēs pauda bažas par Padomes ierosinājumiem attiecībā uz budžeta samazināšanu.
ES Padome savu nostāju par nākamā gada budžetu oficiāli apstiprināja 4.septembrī. Galvenie ierosinājumi samazināt finansējumu skāruši ārpolitikas instrumentus, finansējumu kaimiņvalstīm, t.sk., Ukrainu, un finansējumu pētniecības un transporta tīklu programmām.

Tālākie soļi

Parlamentam tagad jāsagatavo sava nostāja par Padomes ierosinājumiem, pēc tam, 29.oktobrī būs jāsāk Parlamenta un Padomes kompromisa sarunas, lai 2016.gada budžetu varētu pieņemt līdz šī gada beigām.

Papildinformācija

Padomes nostāja par ES budžetu 2016.gadam
Eiropas Komisijas ierosinātais budžeta priekšlikums 2016.gadam
Procedūras fails

Kontakti papildinformācijai:
Signe Znotiņa – Znota,
EP Informācijas biroja Latvijā preses sekretāre
signe.znotina-znota@europarl.europa.eu; T. + 371 26440185