skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP atbalsta četrus no pieciem izvirzītajiem Eiropas Revīzijas tiesnešiem - arī Latvijas kandidātu Mihailu Kozlovu

13/04/2016

Trešdienas plenārsēžu balsojumos Eiropas Parlaments apstiprināja Slovēnijas, Latvijas, Čehijas Republikas un Slovākijas kandidātus Eiropas Revīzijas palātas locekļu amatiem, bet noraidīja Polijas  kandidātu, pamatojoties uz Budžeta kontroles komitejas ieteikumiem. Toni Abela, kandidāts no Maltas, jau iepriekš bija atsaucis savu kandidatūru, reaģējot uz komitejas negatīvo viedokli.  Galīgo lēmumu par iecelšanu amatā Luksemburgā esošajā iestādē pieņems ES Padome.

Dalībvalstis izvirzīja šādus kandidātus (iekavās balsošanas rezultāti):

EP deputāti plenārsesijā apstiprināja:

Slovēnija: Samo Jereb (404 par, 222 - pret,  70  - atturas)

Latvija:  Mihails Kozlovs (386 par, 123 - pret, 186 - atturas)

Čehijas Republika: Jan Gregor (382 par, 256 - pret, 57 - atturas)

Slovākija:  Ladislav Balko (328 par 317 - pret, 52 - atturas)

EP deputāti plenārsesijā noraidīja:

Polija: Janusz Wojciechowski (288 par, 358 – pret, 52 - atturas)

Atsauc savu kandidatūru:

Malta: Anthony Abela

Pirms plenārsēdes balsojuma seši kandidāti 15. martā tika uzklausīti Budžeta kontroles komitejā, kas ieteica noraidīt kandidātus no Slovākijas, Polijas un Maltas. Maltas kandidāts vēlāk atsauca savu kandidatūru.

Revīzijas palātas locekļi tiek iecelti uz sešiem gadiem. Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu lemj par katras dalībvalsts priekšlikumiem.

Papildu informācija:

 

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (13.04.2016.)
Dokumenta sagatavotājs Igor Šoltes (GREENS/EFA, Slovēnija): Latvija, Čehijas Republika, Slovākija, Polija, Malta
Dokumenta sagatavotājs Bart Staes (GREENS/EFA, Beļģija): Slovēnija

Papildu informācijai:

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu