skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Projektu iesniegšana dotācijām mediju un pasākumu jomās

27/04/2016

Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts (DG COMM) izsludina jaunu iespēju iesniegt projektus partnerībai un dotācijām, lai līdzfinansētu komunikācijas aktivitātes ar mērķi vairot izpratni par Eiropas Parlamenta identitāti un politisko lomu. Projekti tiek gaidīti divās jomās:

1) Mediji (TV, radio vai interneta mediji)
2) Pasākumi

MEDIJI (TV, radio vai interneta mediji):

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas kandidātam līdz 2016. gada 31. maijam jāpiesakās partnerībai. Tikai atlasītie partneri varēs pretendēt uz dotācijas piešķiršanu atbilstoši viņu projekta pieteikumam.

Projekti, kuri varēs saņemt līdz pat 60% līdzfinansējuma, jāiesniedz atbilstoši prasībām, ko plānots publicēt 2016. gada 15. jūnijā ar iesniegšanas termiņu 2016. gada 31. augusts.

Kandidāti var iesniegt projektu priekšlikumus šādās jomās: TV, radio vai tiešsaistes mediji. Ir iespēja arī iesniegt multimediju projektus.

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms projektiem ir 60% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektu ilgums var būt līdz 7 mēnešiem - no 2016. gada novembra līdz 2017. gada jūnijam.

Partnerības un dotācijas pieteikuma formas un projektu priekšlikumi jāiesniedz angļu valodā. Lielākā daļa nepieciešamo dokumentu var tikt iesniegti jebkurā ES oficiālajā valodā (sīkāku informāciju skatīt projektu iesniegšanas uzaicinājumā - saite zemāk).

PASĀKUMI:

DG COMM paziņo arī par jaunu iespēju iesniegt projektus dotāciju saņemšanai pasākumu jomā. Uzaicinājumu plānots publicēt 2016. gada 2. maijā ar iesniegšanas termiņu 2016. gada 31. maijs.

"Pasākumi" sevī ietver visu veidu pasākumus, tiešsaistē vai klātienē (priekšroka ir interneta elementiem), kuri ir bezpartejiski, kā semināri, konferences, debates, diskusiju forumi, izstādes, sacensības, kultūras vai sporta aktivitātes ar mērķi radīt komunikācijas platformu pilsoņiem.

Lai pieteiktos dotācijām pasākumu kategorijā, partnerība nav nepieciešama.

Eiropas Parlamenta līdzfinansējums tiks ierobežots līdz 60% no projekta kopējā budžeta.

Jautājumus saistībā ar priekšlikumu iesniegšanu sūtīt uz:
dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Uzaicinājumi priekšlikumu iesniegšanai, aizpildāmās pieteikumu formas un visa saistītā dokumentācija atrodama:
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants

Informāciju sagatavoja:
Marta Rībele
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītāja
M.T. + 371 29296524; T. + 371 67085468
E-pasts marta.ribele@europarl.europa.eu