skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP prasa centralizētu ES patvēruma sistēmu un likumīgas migrēšanas iespējas

12/04/2016

Centralizēta patvēruma sistēma ļaus ES efektīvāk tikt galā ar joprojām augošo migrantu un patvēruma meklētāju pieplūdumu, EP deputāti saka otrdien pieņemtajā rezolūcijā. EP deputāti prasa arī nodrošināt iespējas, kā bēgļi droši un likumīgi varētu pieteikties patvērumam Eiropas Savienībā, nemeklējot cilvēku kontrabandistu pakalpojumus un neriskējot ar savām dzīvībām.

Rezolūcijā EP deputāti atzīst, ka ES patvēruma sistēma pie pašreizējā arvien augošā migrantu pieplūduma nedarbojas, un aicina pašos pamatos pārstrādāt Dublinas regulu, ieviešot centralizētu pieteikumu pieņemšanu Savienības līmenī. Viņi saka, ka šādā sistēmā katrai dalībvalstij varētu paredzēt konkrētas kvotas, un tā varētu darboties, izmantojot vairākus Savienības karstos punktus.

Rezolūciju, ko izstrādājušas EP deputātes Roberta Metsola (EPP, Malta) un Kashetu Kyenge (S&D, Itālija), pieņēma ar 459 balsīm par, 206 pret un 52 atturoties.

Eiropas Komisija apņēmusies šī gada jūnijā vai jūlijā iesniegt Dublinas III regulas grozījumus.

“Migrācijas problēmai nav ātra un vienkārša risinājuma. Mums nav vajadzīgi jauni ārkārtas pasākumi, mums ir vajadzīga ilgtspējīga nākotnē vērsta pieeja,” teica ziņotāja Metsola plenārsesijas debašu laikā.

“Migrācija nav jāapkaro, migrācija ir jāpārvalda,” piebilda EP otra ziņotāja Kyenge, norādot, ka Eiropas līmeņa pieeja ir jābalsta solidaritātē un atbildības dalīšanā.

EP deputāti uzsver, ka pašreizējā patvēruma pieteikumu izskatīšanas sistēma nepietiekami ņem vērā īpašo migrācijas spiedienu uz dalībvalstīm, kam ir ārējā ES robeža. EP deputāti prasa taisnīgumu, dalītu atbildību, solidaritāti un ātru pieteikumu izskatīšanu.

Pārvietošana un pārmitināšana

EP deputāti aicina dalībvalstis pildīt pienākumus attiecībā uz bēgļu ārkārtas pārcelšanu, uzsverot, ka pašlaik ir reāli pārcelta pavisam maza daļa no 106 000 patvēruma meklētājiem, kas gaida pārcelšanu no Itālijas un Grieķijas. Attiecībā uz pārmitināšanu vajadzīga “saistoša un obligāta normatīva pieeja”.

Atgriešana

EP deputāti iestājas par ES līmeņa atgriešanas noteikumiem, tā vietā, lai dalībvalstis divpusējās sarunās mēģinātu vienoties ar trešajām valstīm par atgriešanu. Viņi uzsver, ka migranti ir jāatgriež vienīgi tad, ja valsts, uz kuru viņi tiek nosūtīti, ir viņiem droša.

Saites

EuroparlTV: Šengenas zona briesmās
EP tīmekļa vietnes raksti: Migrācija – kopīgs izaicinājums
EP Izpētes dienests: dati par migrācijas plūsmu uz ES
Pieņemtais teksts tiks publicēts šeit (12.04.2016.)
Debašu videoieraksts (12.04.2016.)
Migrācija: EP deputāti apspriež jaunu pieeju migrant un bēgļu plūsmas pārvaldīšanai (Facebook čats ar ziņotājām, 11.04.2016.)
EK iepazīstina ar Eiropas kopējās patvēruma sistēmas reformas iespējām (06.04.2016)
Procedūra
Foto un videomateriāli žurnālistiem

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu