skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiroparlamentāriešu darba caurspīdības uzlabošana

14/12/2016
Eiroparlamentāriešu darba caurspīdības uzlabošana
Eiroparlamentāriešu darba caurspīdības uzlabošana

Otrdien vakarā Eiropas Parlamenta deputāti ar 548 balsīm (pret balsojot 145 deputātiem, bet 13 atturoties) atbalstīja Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārīgu revīziju. Izmaiņas, ko sagatavoja Ričards Korbets (Richard Corbett, S&D, Lielbritānija), precizē esošos noteikumus, lai uzlabotu pārredzamību un efektivitāti. Netiks pieļauta rasistiskas un nepatiesas runas un rīcība.

Eiropas Parlamenta deputātu finansiālo interešu deklarācijām jābūt detalizētākām, tās regulāri jāatjaunina un jāpārbauda. Bijušajiem EP deputātiem būs pienākums informēt Eiropas Parlamentu, ja tie uzsāk jaunu darbu kā lobisti. Rīcības kodekss attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātiem tiek padarīts stingrāks un ietver skaidru aizliegumu esošajiem EP deputātiem pieņemt apmaksātu lobēšanas darbu.

Tiks pastiprinātas sankcijas pret Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri izmanto aizskarošu, rasistisku vai ksenofobisku valodu vai kuru uzvedība apdraud sekmīgu Eiropas Parlamenta darba norisi (Reglamenta 165. pants). Reglamenta 166. pantā šobrīd uzskaitītie sodi tiek palielināti par nopietniem pārkāpumiem.

Pārredzamāks likumdošanas darbs

Lai uzlabotu pārredzamību, jebkurām sarunām starp EP deputātiem un ES Padomi, ar mērķi panākt vienošanos pirmajā lasījumā, būs nepieciešams pilnvaras ne tikai no attiecīgās Eiropas Parlamenta komitejas, bet no visa Parlamenta (Reglamenta 73 a pants).

Plenārsesijas un komitejas darba organizēšana

Katrai politiskajai grupai būs iespēja prasīt plenārsēdes darba kārtībā iekļaut vienu vai divas aktuālas tēmas (pants 153a). Šīm debatēm jāilgst vismaz stundu un jāattiecas uz nozīmīgu tēmu Eiropas Savienības politikā.

Deputāti vairs netiks oficiāli iecelti komiteju amatiem ar plenārsēdes balsojumu, piemēram, kā priekšsēdētāji vai priekšsēdētāja vietnieki. Tā vietā, viņus iecels politiskās grupas atkarībā no vietu skaita, uz ko tiem ir tiesības.

Parlamentārā darba efektivitātes uzlabošana

Reglamenta pārstrāde ietver izmaiņas, kas vajadzīgas, lai īstenotu iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu. Tas ietver arī iespējas Eiropas Parlamenta prezidentam apspriest ikgadējo kopīgo deklarāciju par likumdošanas prioritātēm un komitejām - paātrināt likumdošanas procedūru. Izmaiņas paredz arī pienākumu Eiropas Komisijai, ja tā atsauc kādu no saviem ziņojumu priekšlikumiem, vispirms to izdiskutēt pirms tālākas virzības.

Deputāti arī pielāgoja noteikumus, lai uzlabotu parlamenta darba efektivitāti. Tas ierobežo rakstisko jautājumu, rezolūcijas priekšlikumu un balsojuma pieprasījumu skaitu.

Visbeidzot, pārstrāde racionalizē balsu sliekšņu prasības, samazinot tos no šī brīža 37 līdz 3 sliekšņiem. Šīs izmaiņas varētu pārskatīt pēc gada.

Stāšanās spēkā

Saskaņā ar 227. pantu apstiprinātās izmaiņas stāsies spēkā pirmajā nākošajā plenārsesijas dienā - 2017. gada 16. janvārī. Tādējādi tās reglamentēs, kā Eiropas Parlaments strādāt sasaukuma otrajā pusē. 

Papildus informācija pieejama šeit.

Saites

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (klikšķiniet uz 13.12.2016.)
Reglamenta pārskata projekts
EP Reglaments
Procedūras fails
Ziņotājs Richard Corbett (S&D, Lielbritānija)

Papildu informācijai:

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu