skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

ES ostas: EP deputāti atbalsta noteikumus par skaidrām lietošanas maksām un publisko atbalstu

14/12/2016
ES ostas: EP deputāti atbalsta noteikumus par skaidrām lietošanas maksām un publisko atbalstu
ES ostas: EP deputāti atbalsta noteikumus par skaidrām lietošanas maksām un publisko atbalstu

Ar Eiropas Parlamenta (EP) trešdien apstiprinātajiem noteikumiem maksām un atbalstam, ko ES ostas saņem no kuģošanas kompānijām un valdībām, jākļūst skaidrākām.

“Pēc 15 gadu diskusijām par Eiropas ostu politiku mēs esam vienojušies: esošie ostu pārvaldības modeļi var palikt esošie, un pirmo reizi ir uzsvars uz labiem darba apstākļiem - galveno rīku ostu konkurētspējas nodrošināšanai,” teica ziņotājs Knut Fleckenstein (S&D, Vācija).

“Finanšu caurspīdība ir šīs vienošanās pamats, kas palīdzēs Eiropas Komisijai darbā pie valsts atbalsta režīma un veicinās investīcijas ostās,” viņš teica.

Eiropas Komisija novērtējusi, ka skaidru noteikumu trūkums par publisko atbalstu ostu infrastruktūrai un maksām kavē investīcijas ostās. Jaunajiem noteikumiem jāpadara ES ostas efektīvākas un pievilcīgākas ieguldītājiem.

Šie noteikumi attieksies uz vairāk nekā 300 Eiropas Savienības jūras ostām, kas iekļautas Trans-Eiropas transporta tīklā (TEN-T). Tie iekļauj prasību ostām skaidri uzrādīt saņemto publisko finansējumu un caurspīdīgāk atainot ostu pakalpojumu un infrastruktūras maksu noteikšanu. ES dalībvalstīm arī jānodrošina efektīva kārtība strīdu risināšanai.

Efektīvāki pakalpojumi

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus, noteikumi iekļauj jaunas prasības ostu pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt darbiniekiem nepieciešamo apmācību, īpaši - attiecībā uz veselību un drošību. Apmācībām jānotiek regulāri, lai sekotu tehnoloģiskajam inovācijām.

Noteikumi neprasa īpašu ostu vadības modeli. Tomēr tie paredz kārtību, ja tās vēlas noteikt minimālās pakalpojumu prasības vai ierobežot pakalpojumu sniedzēju loku, piemēram, lai nodrošinātu drošību un vides ilgtspēju.

Arī uz kravu apstrādi un pasažieru pakalpojumiem attieksies finanšu caurspīdības noteikumi, bet ne tādi paši kā uz ostas pakalpojumu sniedzējiem.

Nākamie soļi: Noteikumi tagad jāapstiprina ES Padomei - dalībvalstīm.

Saites

Pieņemtais teksts (2013/0157(COD)) būs pieejams te (meklēt pēc 14.12.2016.)
Debašu videoieraksts (meklēt pēc 12.12.2016.)
Ziņotājs Knut Fleckenstein (S&D, Vācija)
EP Izpētes dienests : ES ostas pilsētas un ostu teritorijas atjaunošanās (2016.gada novembris)
EP Izpētes dienests: Ostu pakalpojumu liberalizācija (2016.gada decembris)
Eiropas Komisija: Solis tuvāk jūras ostu potenciāla izmantošanai (27.06.2016.)

Papildu informācijai:

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu