skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Būs jauns portāls pārrobežu nodarbinātības veicināšanai ES

25/02/2016

EP deputāti  ceturtdien pieņēma noteikumus, kas uzlabos Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) efektivitāti, t.sk., izveidojot ES līmeņa datu bāzi darba meklētājiem un piedāvātājiem. Jauno noteikumu mērķis ir cīņa pret bezdarbu, uzlabojot darba tirgus piedāvājuma atbilstību pieprasījumam. Uzlabotie noteikumi, kam jau piekritušas dalībvalstis, pievērsīs vairāk uzmanības pārrobežu reģioniem un jauniešiem.

Jaunais viedais EURES portāls automātiski salāgos darba meklētāju CV ar piemērotiem darba piedāvājumiem. Portālā tiks publicēti arī visi darba piedāvājumi, ko publicēs ES dalībvalstu sabiedriskie nodarbinātības dienesti.

EP deputāti apstiprināja ar dalībvalstīm panākto tiesību akta kompromisa tekstu ar 576 balsīm par, 56 pret un 21 atturoties.

Ziņotājs Heinz K. Becker (EPP, Austrija) debatēs teica: “Dažās ES dalībvalstīs ir ļoti augsts bezdarbs, kamēr citur ir divi miljoni neaizpildītu darba vietu, jo trūkst kvalificēta darbaspēka. EURES platforma pirmajā paplašināšanas posmā varētu atvieglot piekļuvi simtiem pieejamu darba piedāvājumu. Ikvienam darba meklētajam tagad būs iespēja augšupielādēt savu CV un pieteikties darbam, un viņa CV varēs izvēlēties jebkurš darba devējs visā Eiropā.”

Automātiska darba piedāvājumu meklēšana atbilstoši CV būs bez maksas, un darba meklētājus nedrīkstēs diskriminēt pēc tautības attiecībā uz samaksu vai citiem darba noteikumiem. Būs nodrošināta arī piekļuve personām ar īpašām vajadzībām. 

EP deputātiem izdevās panākt arī to, lai tīklā varētu pieteikties privātas organizācijas, kas piedāvā atbalsta pakalpojumus darba devējiem un ņēmējiem, kā arī, lai sistēma vairāk veicinātu pārrobežu darba tirgu. Viņi ieviesa arī grozījumus, lai sistēmā nebūtu obligāti jāpublicē valsts apmaksātās prakses vai mācekļu vakances, pamatojoties dalībvalstu izglītības sistēmu atšķirībās.

Tālākie soļi

Regula vēl oficiāli jāatbalsta ES Ministru Padomei. Tā stāsies spēkā pēc publikācijas ES Oficiālajā Vēstnesī, un tad ES dalībvalstīm būs 2 gadi noteikumu ieviešanai.

Saites

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (25.02.2016.)
Debašu videoieraksts (24.02.2016)
EP TV video
EbS+ (24.02.2016)
Procedūras fails
EP Izpētes dienesta informācija: darbaspēka mobilitātes palielināšana un EURES “atdzīvināšana”

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu