skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Cīņa pret terorismu: Latvijas pievienosies auto reģistrācijas datu automātiskās apmaiņas sistēmai

20/01/2016

Eiropas Parlaments trešdien balsojumā atbalstīja Latvijas pievienošanos ES automobiļu reģistrācijas datu automātiskās apmaiņas sistēmai. Transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņu veiks, lai novērstu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus un terorismu. ES dalībvalsti šajā sistēmā uzņem tikai pēc tam, kad tā pieņēmusi noteiktus datu aizsardzības noteikumus.

Eiropas Parlamenta deputāti Komisijas ierosinājumu apstiprināja ar 590 balsīm par, 35 pret un 74 atturoties.

No ES dalībvalstīm šai sistēmai bez Latvijas pagaidām vēl nav pievienojušās vēl astoņas.

Pēc Komisijas sagatavotā novērtēšanas ziņojuma, kura ietvaros veica arī izmēģinājuma projektu, apmainoties datiem ar Nīderlandi, ES Padome pagājušā gada oktobrī nolēma, ka Latvija ir ieviesusi visus vajadzīgos datu aizsardzības pasākumus. Lēmums, kas tiek pieņemts ar apspriešanās procedūru, stāsies spēkā pēc tam, kad to oficiāli pieņems Eiropadomē.

Papildinformācija

Pieņemtais teksts (Īstenošanas lēmums par to, lai Latvija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu)
Procedūras fails
Ziņotājs Claude Moraesem> (S&D, Lielbritānija)

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu