skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Jauni drošības noteikumi aizsardzības līdzekļiem, gāzes iekārtām un trošu ceļiem

21/01/2016

Trešdien vakarā Eiropas Parlaments atjaunoja ES noteikumus par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (piem., glābšanas vestes vai velosipēdu ķiveres), gāzes iekārtām (no prīmusiem līdz boileriem) un trošu ceļu iekārtām (kā funikulieri vai gaisa tramvaji). Trīs regulas, kurām neoficiāli piekrituši arī ES dalībvalstu ministri, paredz harmonizētus noteikumus, kas vērsti uz labāku lietotāju aizsardzību, vienlaikus samazinot birokrātisko nosacījumu apjomu, kas jāizpilda ražotājiem.

"Lai nepieļautu viltota vai bīstama ekipējuma nokļūšanu mūsu tirgū, ES jau 25 gadus ir kopīgi standarti individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Tie attiecas uz glābšanas vestēm, prettrieciena ķiverēm un drošības stiprinājumiem - aprīkojums, kas tiek izmantots daudzās darbavietās.(..) Izmaiņas, ko mēs šodien apspriežam, vienkāršos un modernizēs 25 likumdošanas gadus", teica ziņotāja par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem Vicky Ford (ECR, Lielbritānija) plenārsesijas debatēs.

Nebūs ES noteikumu par trauku mazgāšanas cimdiem un lietussargiem

EP deputātiem likumdošanas sarunās izdevās panākt, lai tādus priekšmeti kā dekoratīvos plīts cimdus, trauku mazgāšanas cimdus, lietussargus vai apģērbu ar dekoratīviem atstarojošajiem elementiem, izslēgti no jauno noteikumu piemērošanas jomas.

EP deputāti norādīja, ka administratīvajam slogam, ko uzliek šie noteikumi, ir jābūt proporcionālam ar reālo risku drošībai, tāpēc produktus, kas nemaz netiek ražoti ar mērķi aizsargāt cilvēkus ekstrēmos apstākļos, nav jāpakļauj ES regulējumam.

Gāzes iekārtas

EP deputāti panāca, lai noteikumos par gāzes iekārtām būtu vairāk uzsvara uz oglekļa monoksīda (tvana gāzes) novēršanu: tagad ražotājiem būs pienākums gāzes iekārtas projektēt tā, lai neveidotos oglekļa monoksīda vai citu veselībai kaitīgu vielu uzkrāšanās. Dalībvalstis papildus tiek mudinātas informēt sabiedrību par veselības vai drošības riskiem, kas saistīti ar minētajām iekārtām, kā arī par piesardzības pasākumiem, t.sk., arī attiecībā uz tvana gāzi.

"Šis priekšlikums nodrošinās to, lai ikdienas mājsaimniecības produkti, ko mēs visi uzskatām par pašsaprotamiem, būtu mums droši, kalpotu paredzētajiem mērķiem, un tos var pirkt un pārdot visā Eiropas Savienībā", teica deputāte Catherine Stihler (S&D, Lielbritānija), ziņotāja par noteikumiem, kas attiecas uz "gāzveida kurināmā iekārtām".

"Es prasīju regulā iekļaut norādes uz saindēšanās iespēju ar tvana gāzi, un esmu gandarīta, ka mani ieteikumi ir iekļuvuši galīgajā tekstā. Tomēr dalībvalstu valdības un arī ES šajā jomā nedara pietiekami", viņa piebilda.

Regula par gāzes iekārtām attiecas uz plašu produktu klāstu, sākot no portatīvajiem "prīmusiem" līdz katlu sistēmām dzīvojamajos kompleksos. Pašlaik ES ir aptuveni 470 miljoni gāzes sadedzināšanas iekārtu, un šis skaits turpina pieaugt - ik gadu tiek pārdoti vairāk nekā 30 miljoni.

Neattieksies uz vēsturiskajiem gaisa tramvajiem

Attiecībā uz trošu ceļu sistēmām, EP deputāti grozīja regulas piemērošanas jomu, no tās izslēdzot vēsturiskās vai kultūras mantojuma trošu ceļu iekārtas. Tas nozīmē, ka attiecībā uz šīm iekārtām drošības noteikumus pieņems dalībvalsts, ne vairs ES.

Jaunā regula nodrošinās "pilnīgu harmonizāciju. (..) Tā nodrošinās apstākļus, kas ļaus trošu ceļu iekārtu apakšsistēmas un drošības sastāvdaļas brīvi pārdot visā Eiropas Savienībā. (...) Mēs esam arī ņēmuši vērā dalībvalstu bažas par vēsturiskajām iekārtām, kas bieži piesaista daudz tūristu", teica Antonio López-Istúriz White (EPP, Spānija), ziņotājs par trošu ceļu sistēmām.

Rietumeiropā un Alpos pašlaik ir aptuveni 17 500 trošu ceļu iekārtu, kas ir 60% no visās pasaules. Primārais trošu ceļu tehnikas tirgus ir kalnu slēpošanas industrija.

Mazāk birokrātijas

Pirms laist pārdošanā individuālos aizsardzības līdzekļus, ražotājiem būs jāsaņem ES sertifikāts, kas apliecinās patērētājiem, ka šie produkti atbilst obligātajām veselības un drošuma prasībām. EP deputāti likumdošanas sarunās panāca arī to, lai ražotāji varētu izvēlēties vienkāršotu procedūru sertifikāta atjaunošanai pirms tā derīguma termiņa beigām, ja nav notikušas izmaiņas produkta tehniskajos datos.

EP deputāti atbalstīja arī Komisijas priekšlikumu mainīt noteikumu statusu no direktīvām uz regulām. Tas nodrošinās vienotāku piemērošanu visā Savienībā, un arī ļaus samazināt izmaksas un birokrātisko slogu, jo regulas dalībvalstīs ir jāpiemēro tieši, kamēr direktīvu principi ir vien jāiestrādā nacionālajos likumos.

Plašāka informācija:

Regula par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem - 606 balsis par, 53 pret un 50 atturas
Regula par gāzes sadedzināšanas iekārtām - 629 balsis par, 63 pret un 16 atturējās
Regula par trošu ceļu iekārtām - 639 balsis par, 69 pret un 2 atturējās
EP Izpētes dienests - iekšējā tirgus harmonizācija
EP Izpētes dienests - Jauni noteikumi par trošu ceļu iekārtām

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu