skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP atbalsta plānu apvienot spēkus ES ārējās robežas aizsardzībai

06/07/2016

Trešdien EP deputāti atbalstīja plānu par ES ārējās robežas apsardzes sistēmas izveidi, apvienojot ES robežu aģentūras FRONTEX un dalībvalstu robežsardzes dienestu spēkus. Saskaņā ar šo plānu, dalībvalstis joprojām veiks ikdienas robežapsardzi, bet, pieaugot spiedienam uz ES ārējo robežu, tās varēs lūgt palīdzību Eiropas robežu un krasta apsardzei (ERKA), kas varēs strauji piesaistīt robežsargu brigādes nosūtīšanai uz attiecīgajām vietām.

“Regula par Eiropas robežu un krasta apsardzi nodrošinās augstāku ES ārējās robežas drošību un labāku pārvaldību. Tā nav burvju nūjiņa, kas atrisinās ES pašreizējo migrācijas krīzi vai pilnībā atjaunos uzticēšanos Šengenas zonai, bet tas ir nepieciešams pirmais solis,” teica ziņotājs Artis Pabriks (EPP, Latvija).

Jaunos noteikumus apstiprināja ar 483 balsīm par, 181 pret un 48 atturoties.

Strauja iesaiste krīzēs

Ja dalībvalsts saskarsies ar paaugstinātu spiedienu uz tās ārējo robežu, piemēram, neproporcionālo migrāciju vai pārrobežu noziedzību, pēc tās lūguma vai ar Padomes lēmumu varēs īslaicīgi iesaistīt ātrās reaģēšanas robežsardzes vienības.

• Ja to lūgs pati dalībvalsts, par darbības plānu pirms operācijas sākšanas būs jāvienojas starp ERKA un dalībvalsti, un ERKA piecu darba dienu laikā uz attiecīgo vietu nosūtīs vajadzīgo robežsargu skaitu un tehnisko aprīkojumu.
• Ja dalībvalsts neīstenos ERKA ierosinātos pasākumus vai migrācijas spiediens apdraudēs Šengenas zonas darbību, Komisija varēs prasīt Padomei pieņemt lēmumu rīkoties. Padome varēs pieņemt lēmumu par vajadzību iesaistīt ES robežsardzes brigādes. Attiecīgajai dalībvalstij vienalga būs jāsniedz piekrišana darbības plānam pirms operācijas sākšanas.
• Ja dalībvalsts pretosies Padomes lēmumam sniegt palīdzību, citas ES dalībvalstis varēs atjaunot robežkontroli ar attiecīgo dalībvalsti.

Atgriešanas operācijas

ERKA būs arī lielāka ietekme nekā pašreizējai FRONTEX aģentūrai uz migrantu atgriešanu izcelsmes valstīs, sniedzot palīdzību dalībvalstīm saskaņā ar dalībvalstu iestāžu lēmumiem, bet tikai pēc tam, kad atgriešanas noteikumi būs uzlaboti ar papildus pamattiesību garantijām. ERKA nebūs iesaistīta atgriešanas operācijās starp valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Robežsargu un tehniskā aprīkojuma rezerves

ERKA aģentūrai nebūs štata robežsargu, bet tā varēs operatīvi piesaistīt līdz 1500 lielas robežsargu rezerves no ES dalībvalstīm. (Latvijai jānodrošina 30.)

EP deputāti panāca, ka robežsargu brigādēm no ātrās reaģēšanas rezerves būs vajadzīgais aprīkojums: tas būs jānodrošina ne vēlāk kā 10 dienas pēc tam, kad panākta vienošanās par darbības plānu.

Demokrātiskā atbildība un informācija

ERKA būs jānodrošina atskaites Eiropas Parlamentam un Padomei. EP tiks informēts ar regulāriem ziņojumiem un EP deputātiem tiks sniegta piekļuve informācijai.

Sadarbība ar citām aģentūrām

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras un Eiropas Jūras drošības aģentūras pilnvaras būs saskaņotas ar ERKA, lai tās varētu koordinēt savas jūras operācijas un apmainīties ar informāciju.

Tām dotas tiesības atbalstīt dalībvalstu iestādes krasta apsardzes nodrošināšanā - kā dalībvalsts, tā ES līmenī, un, ja vajadzīgs, arī starptautiskā līmenī.

Nākamie soļi: Šodien pieņemtais teksts tiks nosūtīts oficiālai apstiprināšanai Padomē. Regula stāsies spēkā šā gada rudenī.

Papildinformācija: Cik robežsargu būs jānodrošina katrai dalībvalstij
Austrija 34
Beļģija 30
Bulgārija 40
Horvātija 65
Kipra 8
Čehija 20
Dānija 29
Igaunija 18
Somija 30
Francija 170
Vācija 225
Grieķija 50
Ungārija 65
Itālija 125
Latvija 30
Lietuva 39
Luksemburga 8
Malta 6
Nīderlande 50
Polija 100
Portugāle 47
Rumānija 75
Slovākija 35
Slovēnija 35
Spānija 111
Zviedrija 17
Lihtenšteina *
Norvēģija 20
Islande 2
Šveice 16
Kopā 1500

Saites: 

EuroparlTV sižets: Jaunā Eiropas robežu aģentūra uzņem ātrumu
Facebook Live čats ar Arti Pabriku
Pieņemtais teksts
Debašu videoieraksts (05.07.2016)
Preses konferences video (06.07.2016)
EbS+ (05.07.2016)
Ziņotājs Artis PABRIKS (EPP, Latvija)
Procedūras fails
EP Izpētes dienesta sagatavots materiāls: Eiropas robežu un krasta apsardzes sistēma
EP pētījums: Eiropas krasta un robežu apsardze: evolūcija vai revolūcija ārējās robežas pārvaldībā
Eiropas Komisijas paziņojums presei: Eiropas ārējās robežas sargās Eiropas robežu un krasta apsardze

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu