skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Saistībā ar hormonālo traucējumu izraisītājiem Parlaments nosoda Komisijas bezdarbību

08/06/2016

Trešdien pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlaments nosodīja Eiropas Komisijas kavēšanos publicēt zinātniskos kritērijus, pēc kuriem definē un ierobežo hormonālās sistēmas darbības traucējumus izraisošas vielas, ko Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzskata par pasaules mēroga apdraudējumu sabiedrības veselībai. Rezolūcijā EP atgādina, ka Komisijas rīcība ir arī pretrunā ar ES tiesību aktiem, jo minētie kritēriji bija jāpublicē līdz 2013.gada beigām.

EP deputāti rezolūciju ar Eiropas Komisijai izteikto kritiku pieņēma ar 593 balsīm par, 57 pret un 19 atturoties.

Eiropas Tiesa 2015.gada decembrī lēma, ka ES izpildiestāde ir pārkāpusi ES tiesību aktus, nenodot šo informāciju atklātībai.

EP norāda, ka minētie kritēriji tika izstrādāti jau 2013. gadā, bet netika publicēti, jo Komisija nolēma tā vietā uzsākt ietekmes novērtējumu, ko nepieprasa ES tiesību akti, kas nebija vajadzīgs attiecībā uz zinātniski pamatotiem lēmumiem, kā to nolēma ES Tiesa.

EP deputāti pieņēma zināšanai Komisijas politisko apņemšanos līdz vasarai beidzot iesniegt minētos zinātniskos kritērijus.

Papildinformācija

UNEP un Pasaules Veselības organizācija (PVO) sauc endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošās ķīmiskās vielas par “pasaules mēroga apdraudējumu” un norāda, ka cilvēku un savvaļas dzīvnieku endokrīnās sistēmas darbības traucējumu skaits palielinās, un ir jauni pierādījumi tam, ka endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas vielas nelabvēlīgi ietekmē reproduktīvo sistēmu (neauglība, vēzis, deformācijas), kā arī vairogdziedzera un smadzeņu darbību, aptaukošanos, vielmaiņu, insulīna un glikozes homeostāzi.

Fakti
·         Komisijai bija līdz 2013.gada 13.decembrim jāpublicē zinātniskie kritēriji, pēc kuriem definē un ierobežo hormonālās sistēmas darbības traucējumus izraisošas vielas.

·         ES tiesa nolēma, ka Komisijai bija nepārprotams pienākums to darīt, un tā ir nepamatoti vilcinājusies jau divarpus gadus.

·         Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers vēstulē Eiropas Parlamenta priekšsēdētajam Martinam Šulcam norādīja, ka kritēriji tiks apstiprināti līdz 2016.gada jūnija beigām.

Saites

Pieņemtais teksts (2016/2747(RSP)) drīz būs pieejams šeit (08.06.2016.)
Debašu videoieraksts (25.05.2016.)
EP Izpētes dienests: kritēriju noteikšana endokrīnās sistēmas darbību ietekmējošām vielām
• EP bibliotēkas sagatavota informācija: veselības draudi, ko rada endokrīnās sistēmas darbību ietekmējošās vielas: zinātniska un juridiska problēma
EP rezolūcija par sabiedrības veselības aizsardzību pret endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājiem (14.03.2013.)

Papildu informācijai:

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu