skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti nevienprātīgi par "Junkera plāna" rezultātiem

08/06/2016

EP deputāti trešdienas debatēs ar Eiropas Komisijas vicepriekšsēdētāju Jirki Katainenu gadu pēc "Junkera plāna" izziņošanas pauda krasi atšķirīgus viedokļus par €315 miljardu investīciju plānu Eiropas izaugsmes veicināšanai. Kamēr Eiropas Tautas partija un Sociālisti un Demokrāti kopumā atzinīgi vērtēja darbu pie "Eiropas Stratēģisko investīciju fonda" un Komisijas paziņojumu par plāna pagarināšanu, deputāti no mazākām politiskajam grupām plāna panākumus vērtēja skeptiski.

Komisārs Katainens teica, ka Junkera plāns ir palīdzējis likvidēt investīciju barjeras un sniedzis ieguvumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Īstenojot plānu, noslēgti vairāk nekā 185 līgumi starp Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, lai sniegtu atbalstu vairāk nekā 150 000 uzņēmumiem, viņš teica, piebilstot, ka Komisija vēl šogad iesniegs jaunus priekšlikumus, lai pagarinātu plāna trīs gadu termiņu un paplašinātu plāna darbību uz trešām valstīm.

Komisijas vicepriekšsēdētāja Jirki KATAINENA paziņojums.

Politisko grupu runātāji (klikšķināt uz vārda, lai noskatītos paziņojumu video) 

• Otmārs KARASS (Eiropas Tautas partija / EPP, Austrija) atzinīgi vērtēja priekšlikumu pagarināt plāna īstenošanu un teica, ka tas ir viens no svarīgākajiem projektiem Eiropas strukturālo problēmu risināšanai.
• Džanni PITELLA (EP sociālistu un demokrātu progresīvā alianse / S&D, Itālija) teica, ka, lai arī Eiropai ir vajadzīgs investīciju plāns, nav skaidri saprotams, vai Junkera plānam izdevies, atbilstoši mērķim, piesaistīt papildu finansējumu no ārpuses.
• Sanders LŪNESS (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa / ECR, Beļģija) teica, ka ir pāragri vērtēt Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rezultātus un brīdināja nesteigties ar investīciju paplašināšanu uz trešām valstīm.
• Pavels TELIČKA (Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība / ALDE, Čehija) teica, ka viņš joprojām atbalsta plānu, bet ir jāizvērtē, kādi projekti tiek finansēti, kā arī to kvalitāte.
• Migels VJEGASS (Eiropas Apvienotie kreisie spēki/Ziemeļvalstu Zaļie kreisie spēki (GUE/NGL) teica, ka plāns ir ļāvis dominēt lieliem uzņēmumiem, un ieguvēji pārsvarā bijuši bagātākie, vairāk attīstītie reģioni.
• Filips LAMBĒRS (Zaļie/Eiropas Brīvā apvienība (Greens/EFA), Beļģija) aicināja piešķirt vairāk līdzekļu plānam un teica, ka tas ir jākoncentrē uz dalībvalstīm, kurās trūkst investīciju un kurām ir lielākais potenciāls īstenot atjaunojamās enerģijas projektus.
• Naidžels FARADŽS (Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” / EFDD, Lielbritānija) teica, ka ES ar saviem "varenajiem plāniem" sadzinusi naglas pati savā zārkā. Gaidot Lielbritānijas "neatkarības dienas" referendumu 23.jūnijā, viņš pauda cerību, ka šī ir viņa pēdējā uzstāšanās šajā Parlamentā.
• Stīvs BRIUĀ (Nāciju un brīvības Eiropa /ENF, Francija) raksturoja Eiropas Stratēģisko investīciju fondu kā "pilnīgu izgāšanos", norādot, ka tā finansējums pārsvarā aizplūdis lielām urbānām teritorijām, kas tikai saasinājis reģionālās atšķirības.

Saites: 

EP Live
EbS+
“Junkera plāns”: kā tas strādā un rezultāti līdz šim (angļu valodā)

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu