skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Cilvēku tirdzniecība: EP deputāti prasa ES dalībvalstīm aizsargāt upurus

13/05/2016

Dalībvalstīm ir jādara vairāk, lai aizsargātu cilvēku tirdzniecības upurus, īpaši sievietas, un jāīsteno īpaši cilvēku dzimumam pielāgoti novēršanas, palīdzības un atbalsta pasākumi, saka EP deputāti ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā. EP deputāti nosoda faktu, ka ES dalībvalstis nepietiekami īsteno pašlaik jau spēkā esošos ES tiesību aktus.

“Ir zināmi panākumi cīņā pret starptautiskām cilvēku tirdzniecības bandām, bet pārāk bieži upuri nesaņem palīdzību, uz kuru tiem ir tiesības saskaņā ar ES likumdošanu,” teica ziņotāja Catherine Bearder (Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība / ALDE, Lielbritānija). “Dalībvalstu valdībām ir pilnā apmērā jāpiemēro ES pasākumi, t.sk., pienācīga statistikas apkopošana un upuru identifikācija, lai sniegtu mums skaidrāku skatu uz patieso situāciju,” viņa piebilda.

Rezolūcijā, ko pieņēma ar  391 balsīm par, 43 pret un 53 atturoties, uzsvērts, ka Eiropas Komisija neievēro direktīvā noteikto grafiku tās īstenošanas novērtējumam.

Sievietes un bērni – īpaši neaizsargāti

Saskaņā ar Eiropola datiem pēc ierašanās ES 2015. gadā ir pazuduši ap 10 000 nepavadītu bērnu. EP aicina dalībvalstis pilnībā īstenot patvēruma tiesību aktu paketi un reģistrēt bērnus, kad tie ierodas, lai nodrošinātu to iekļaušanu bērnu aizsardzības sistēmās.

Lai samazinātu pieprasījumu pēc cilvēku tirdzniecības seksuālās izmantošanas nolūkos, viņi uzsver, ka kriminālo atbildību jānobīda uz personām, kuras pērk cilvēku tirdzniecībai pakļauto personu seksuālos pakalpojumus, nevis uz personām, kuras tos pārdod.

Savlaicīgi jāidentificē upuri un jānodrošina viņu tiesības

EP deputāti aicina dalībvalstis nodrošināt īpašu apmācību policijai, tiesām, medicīnas personālam un sociālajiem darbiniekiem, lai viņi savlaicīgi varētu identificēt neaizsargātus upurus un piedāvāt vajadzīgo atbalstu. Tas ietver izmitināšanu, liecinieku aizsardzības shēmas, veselības aprūpi, rakstveida un mutiskās tulkošanas pakalpojumus, tiesisko aizsardzību, kā arī kompensāciju un vismaz 30 dienu ilgu atveseļošanās periodu.

“Lai nodrošinātu palīdzību un atbalstu, dalībvalstīm ir jāpiešķir upuriem uzturēšanās atļaujas un piekļuve darba tirgum dalībvalstī, kur viņi nokļūst cilvēku tirdzniecības rezultātā,” rezolūcijā saka deputāti.

“Turklāt cilvēku tirdzniecības upuriem bieži tiek prasīts liecināt krimināllietās pret noziedzniekiem un tāpēc viņiem ir jābūt klāt, kas ar pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem ne vienmēr ir iespējams,” piebilda ziņotāja.

Fakti:

·         ES no 2010.līdz 2012.gadam reģistrēti vairāk nekā 30 000 cilvēku tirdzniecības upuru;

·         aptuveni 16 % reģistrēto personu, kas cietušas no cilvēku tirdzniecības, ir bērni;

·         līdz pat 95% no seksuālas izmantošanas nolūkos cilvēku tirdzniecībai pakļauto ir sievietes, bet vairums (71%) darbaspēka izmantošanas nolūkos transportēto ir vīrieši;

·         70% no aizdomās turētajiem cilvēku tirgotājiem ES ir ES pilsoņi, savukārt lielākā daļa identificēto seksuālās tirdzniecības upuru ir sievietes no Centrāleiropas un Austrumeiropas;

·         ILO (Starptautiskā Darba organizācija (International Labour Organization) ziņo, ka aprēķinātā cilvēku tirdzniecības peļņa ir aptuveni 150 miljardi USD gadā.

 

Saites:

 

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (12.05.2016.)
Direktīva par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību,
Debašu video ieraksts (12.05.2016.)
EbS+ (12.05.2016.)
EP Audiovizuālie materiāli mediju profesionāļiem
Peļņa un nabadzība: Piespiedu darba ekonomika
Eurostat: Cilvēku tirdzniecība
Direktīvas par cilvēku tirdzniecību no dzimumu perspektīvas īstenošana (angļu valodā)
Ziņojums par direktīvas (2011/36/ES) par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu dzimumu līdztiesības aspektā

Papildu informācijai:

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu