skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu iegūst projekts no Itālijas bēgļu integrācijai – InteGREAT

05/05/2016

Svinīga ceremonijā Āhenē, Vācijā, pasniegta Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva 2016 - Itālijas projektam bēgļu integrācijas atbalstam InteGREAT, iedrošinot iesaistīties jauniešus no visas Eiropas. Balvā jaunieši ieguva 5000 eiro.

No Latvijas uz balvu pretendēja Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Jauniešu māja” īstenotais jauniešu apmaiņas projekts “E-POSS”, kuru Latvijas eiroparlamentāriešu un jauniešu pārstāvju žūrija atzina par nacionālo uzvarētāju. “E-POSS” pulcēja 40 jauniešus no Portugāles, Itālijas, Rumānijas un Latvijas, un tā mērķis bija veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību, izmantojot neformālas izglītības metodes: mācoties vienam no otra, iepazīt Eiropas kultūras daudzveidību un saskatīt tajā vienojošo, un izstrādāt vēstījumu - Eiropas eposu digitālā formātā.

“Pats brauciens bija kā balva - satikt cilvēkus no visas Eiropas un redzēt projektus, kas izstrādāti par citās Eiropas valstīs notiekošajām aktualitātēm vai problēmjomām. Naudas balva viennozīmīgi nebija galvenais! Bija tik iedvesmojoši redzēt, cik daudz jaunu cilvēku iesaistījušies un deg par savām idejām – saprotu, ka pasaulei ir nākotne. Noderīga bija arī kontaktapmaiņa, piemēram, ar Spānijas pārstāvi vienojāmies par potenciālu jauniešu apmaiņas projekta realizēšanu. Tāpat uzzināju par daudz citām EP iespējām jauniešiem Latvijas un ES mērogā. Uzvara Latvijā un iespēja piedalīties pasākumā Āhenē ir ļoti liela motivācija arī turpmāk izstrādāt un īstenot projektus!” ar saviem iespaidiem no svinīgās apbalvošanas ceremonijas Āhenē dalās “E-POSS” pārstāve Inga Šablo, LBJC “Jauniešu mājas” projektu vadītāja.  

Iespēja sazināties ar Ingu Šablo: inga.sablo@liepajasbjc.lv vai mob.tel.: +371 29604489.

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas 2016 labākie projekti:

1.vieta: InteGREAT (Itālija)

InteGREAT projektu izstrādāja AIESEC, un tā mērķis ir iedrošināt jauniešus no visas Eiropas palīdzēt integrēt bēgļus. Projekta ietvaros tiek organizēti semināri, brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, semināri u.c. Projekts apvieno brīvprātīgos starptautiskā līmenī, vietējās nevalstiskās organizācijas un vietējās kopienas. AIESEC ir starptautiska platforma studentiem un nesenajiem absolventiem ar mērķi izzināt un attīstīt savu potenciālu, kas varētu pozitīvi ietekmēt sabiedrību.
2.vieta: Meklējot Kārli Lielo (Grieķija)

Projektu izstrādāja studenti no Pyrgetos liceja, Grieķijā. Tā ir planšetdatoriem paredzēta spēle par Kārli Lielo (no latīņu valodas Carolus Magnus; 742.g.-814.g.). Viņš izveidoja Franku impēriju - impēriju, kas aptvēra gandrīz visu mūsdienu Eiropas valstu teritoriju. Pateicoties viņa mēģinājumiem izveidot savienību, viņu tolaik dēvēja par Eiropas Tēvu.

3.vieta: Jaunatnes Eiropadome (Lielbritānija)
Jaunatnes Eiropadome ir starptautiska ikgadējā konference, kas apvieno jauniešus, kuri dedzīgi iestājas par ES nākotni. Mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas līmeņa politikas veidošanā. Pērn konference notika 15.-19.novembrī, Briselē, iekļaujot trīs paneļu, veltītus migrācijai un iekšlietām, ES enerģētikas savienībai un klimata politikai, kā arī tēmai - no izglītības uz nodarbinātību.

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas mērķis ir veicināt Eiropas apziņas veidošanos jauniešu vidū un viņu līdzdalību Eiropas integrācijas projektos. Balvu piešķir jauniešu projektiem, kas veicina saprašanos un veido kopīgu eiropeisko identitāti, kā arī praktiski demonstrē uzskatāmus piemērus par eiropiešu kā vienas kopienas dzīvi. Konkursā var piedalīties ES jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem.

Katru gadu nacionālās žūrijas 28 ES dalībvalstīs nosaka uzvarētāju valsts līmenī. Pēc tam tos vērtē Eiropas žūrija. Visiem 28 valstu uzvarētājiem ir iespēja ar savu projektu iepazīstināt plašu, starptautisku auditoriju apbalvošanas ceremonijā Āhenē, Vācijā. Šogad tā notika 3.maijā, un apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī “E-POSS“ pārstāve Inga Šablo. Trīs labākie Eiropas projekti ik gadu iegūst naudas balvas (par labāko projektu - 5000 eiro; otro vietu - 3000 eiro; trešo - 2000 eiro) un iesēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē vai Strasbūrā.

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu 2008.gadā iedibināja Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonds.

Papildu informācija:

 

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas Latvijas uzvarētājs - jauniešu apmaiņas projekts “E-POSS” modernai Eiropas tautu varoņteiku un mītu izzināšanai
Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva:
Pieteikšanās Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvai 2016
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Jauniešu māja”
“Jauniešu mājas” īstenotais jauniešu apmaiņas projekts “E-POSS”

Plašāka informācija:
Signe Znotiņa-Znota
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā
M.T. + 371 26440185; T. + 371 67085461
E. signe.znotina-znota@europarl.europa.eu