skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti prasa uzlabot ierosināto ES-ASV “privātuma vairogu”

26/05/2016

Eiropas Komisijai jāturpina sarunas ar ASV, lai novērstu ierosinātā “privātuma vairoga” nepilnības, kas neļautu pietiekami aizsargāt uz ASV komercdarbības nolūkos pārsūtītos ES iedzīvotāju datus, EP saka ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā.

Rezolūcijā, ko EP pieņēma ar 501 balsīm par, 119 pret un 31 atturoties, deputāti atzinīgi vērtē Komisijas un ASV administrācijas centienus “privātuma vairogā” panākt “nozīmīgus uzlabojumus” salīdzinājumā ar Drošības zonas lēmumu.

Tomēr viņi pauž bažas par nepilnībām jaunajā Komisijas priekšlikumā, jo īpaši:

• par to, ka ASV valsts iestādes varēs piekļūt pārsūtītajiem datiem;
• par to, ka joprojām atļauts masveidā vākt datus par personām (“bulk data”) dažos gadījumos, kas neatbilst ES Pamattiesību hartā noteiktajiem nepieciešamības un proporcionalitātes kritērijiem;
• lai arī viņi atzinīgi vērtē ASV Valsts departamentā īpaši iecelto ombudu, tomēr uzskata, ka tas nav pietiekami neatkarīgs un tam nav adekvātu pilnvaru, lai efektīvi īstenotu un pildītu savu pienākumu;
• par paredzētā tiesiskās aizsardzības mehānisma sarežģītību, un aicina Komisiju un ASV administrāciju to novērst, lai mehānisms būtu lietotājiem draudzīgs un efektīvs.

EP atzinīgi vērtē to, ka jaunais regulējums piešķirs dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm pilnvaras izskatīt datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu sūdzības un apturēt datu pārsūtīšanu. EP deputāti arī atzinīgi vērtē to, ka ASV Tirdzniecības departamentam ir uzlikts pienākums šādas sūdzības izskatīt;

Visbeidzot EP deputāti aicina Komisiju periodiski rūpīgi pārskatīt lēmumu par to, ka “privātuma vairogs” nodrošina pietiekamu aizsardzību, īpaši ņemot vērā pieredzi ar ES jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem, kas stāsies spēkā pēc diviem gadiem.

Piezīme redaktoriem

Eiropas Tiesa 2015.gada 6.oktobra spriedumā par Maksa Šrema sūdzību pret Facebook atcēla Eiropas Komisijas lēmumu par to, ka ES un ASV “Drošības zonas nolīgums” nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Tādējādi tika anulēts nolīgums, kas kopš 2000.gada regulēja ES iedzīvotāju datu pārsūtīšanu uz ASV komerciālos nolūkos

2016.gada 2.februārī Eiropas Komisija un ASV Tirdzniecības ministrija paziņoja, ka panākušas jaunu vienošanos par “privātuma vairogu”, kura noteikumus publicēja 29.februārī.

“Privātuma vairoga” juridiskā spēka pamatā ir Eiropas Komisijas lēmums, ar kuru tiek noteikts, ka vienošanās nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni.

Tomēr, pirms Eiropas Komisija var pieņemt šādu lēmumu, tai ir jākonsultējas ar "29. panta Darba grupu", ko veido dalībvalstu datu aizsardzību iestāžu pārstāvji, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, savukārt “31.panta Komitejai”, ko izveidoja ar 1995.gada datu aizsardzības direktīvu (dalībvalstu pārstāvji) ir jāsniedz sava piekrišana.

Šā gada aprīklī 29.panta Darba grupa izstrādāja vairākus ieteikumus par Privātuma vairogu. Savukārt 31.panta Komitejas 19.maija sanāksme beidzās bez rezultātiem.

Papildinformācija un noderīgas saites:

EP deputāti vērtē jauno darījumu par transatlantiskajām datu plūsmām
EuroparlTV video: ““Privātuma vairogs” - tas pats “drošības zonas” nolīgums ar niecīgām izmaiņām,” saka Makss Šrēms
Pieņemtais teksts (2016/2727(RSP)) drīz būs pieejams šeit (skatīt 26.05.2016.)
Debašu videoieraksts (skatīt 25.05.2016.)
EbS+ (25.05.2016.)

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu