skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP aicina uz iejūtīgu attieksmi pret bēglēm sievietēm

08/03/2016

Reformējot ES migrācijas un patvēruma procedūras, jāatzīst ar bēgļu dzimumu saistīti aspekti un patvēruma meklētāju sieviešu, kuras bieži ceļo ar maziem bērniem un citām apgādībā esošām personām, īpašās drošības vajadzības, otrdien pieņemtajā rezolūcijā saka Eiropas Parlaments.

“Rezolūcija vērš uzmanību uz sieviešu bēgļu īpaši ievainojamo stāvokli, nonākot Eiropas Savienībā. Viņas bēg no vajāšanas savā izcelsmes valstī un dodas riskantā ceļojumā, lai nokļūtu drošībā. Ierodoties uzņemšanas centros, šīs jau tā daudz pārcietušās sievietes, kuras var būt arī seksuālas vardarbības, cilvēku kontrabandas un citu vardarbīgu noziegumu upuri, saskaras ar jauniem apgrūtinājumiem, kas vēl vairāk pasliktina viņu jau tāpat neaizsargāto stāvokli,” teica ziņotāja Mary Honeyball (EP sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D), Lielbritānija).

EP rezolūciju pieņēma ar 388 balsīm par, 150 pret un 159 atturoties.

Patvēruma procedūrās jāņem vērā dzimums

Patvēruma politikā un procedūrās, t.sk., izskatot pieteikumus, par pamatotiem patvēruma pieprasījuma iemesliem ir jāuzskata ar dzimumu saistīta vardarbība, tostarp (bet ne tikai) izvarošana un seksuāla vardarbība, sieviešu dzimumorgānu kropļošana, piespiedu laulība, vardarbība ģimenē un tā dēvētie goda aizstāvēšanas noziegumi, norāda EP deputāti.

EP uzsver arī vajadzību ņemt vērā LGBTI (lesbietes, geji, biseksuāļi un transpersonas) personu tiesības pieprasīt aizsardzību pret vardarbību, un uzsver, ka uzņemšanas centros bieži notiek vardarbība pret LGBTI personām.

Rezolūcijā aicināts uz dažādiem pasākumiem, kas jāīsteno patvēruma centros, lai nodrošinātu, ka patvēruma pieteikuma izskatīšanas procesā tiek ņemtas vērā sieviešu bēgļu īpašās vajadzības, tostarp:

·   atsevišķās guļvietas un labierīcības;

·   tiesības pieprasīt, lai interviju vadītu un tulkotu sieviete;

·   pēc traumu konsultēšana un psiholoģiskā aprūpe sievietēm, kuras piedzīvojušas dzimuma vardarbību;

·   bērnu aprūpe pārbaužu un patvēruma procedūru interviju laikā;

·   informācija sievietēm par tiesībām iesniegt patvēruma pieteikumu neatkarīgi no viņu vīriem, ļaujot sievietēm arī saglabāt bēgļa vai patvēruma meklētāja statusu, neraugoties uz viņu vīra statusu;

·   apmācības programmas darbiniekiem par specifiskām ar dzimumu saistītajām vajadzībām;

·   Juridiska palīdzība sievietēm bēglēm uzņemšanas centros.

Jāpārtrauc bērnu, grūtnieču un izvarošanas upuru aizturēšana

Bēgļu aizturēšana vienīgi administratīvu iemeslu dēļ ir pretrunā ar tiesībām uz brīvību, uzsver EP deputāti un pieprasa pārtraukt bērnu, grūtnieču, sieviešu, kas baro ar krūti, kā arī no izvarošanas, seksuālas vardarbības un cilvēku tirdzniecības cietušu patvēruma meklētāju aizturēšanu.

Viņi atkārtoti uzsver: lai uzlabotu sieviešu un meiteņu bēgļu drošību un aizsardzību, ir jābūt pieejamiem drošiem un legāliem ceļiem, kā ES iekļūt personām, kas bēg no konfliktiem un vajāšanas, lai novērstu cilvēku kontrabandu un kontrabandistu veikto izmantošanu. Ar nelegālo migrāciju saistītajiem pasākumiem nevajadzētu apgrūtināt piekļuvi ES patvēruma procedūrām, viņi piebilst.

Dzimumu līdztiesība Eiropas Parlamentā

Eiropas Parlaments otrdien ar 453 balsīm par, 173 pret un 79 atturoties pieņēma arī rezolūciju par  integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā, ko izstrādājusi ziņotāja Angelika Mlinar (Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība (ALDE), Austrija).

Fakts: Kopš 2016. gada janvāra no kopējā cilvēku skaita, kas sasniedz Grieķiju, lai meklētu patvērumu ES, 55% ir sievietes un bērni. Salīdzinājumam - no 2015. gada sākuma līdz novembrim sieviešu un bērnu īpatsvars bija 38%.

Saites

Kalē bēgļu nometnē: daudzu sieviešu grūtības
Eiropas Parlamenta portā sadaļa, kas veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai
Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (08.03.2016.)
Debašu videoieraksts (08.03.2016.)
EbS+ (08.03.2016.)
Intervija ar ziņotāju Mary Honeyball (EP sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D), Lielbritānija): “Pastāv reāla vajadzība aizsargāt sievietes un bērnus.” (angļu valodā)
EP Izpētes dienests: dzimuma aspekti migrācijas un patvēruma stāvoklī ES (angļu valodā)

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu