skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti nostiprina bērnu tiesības kriminālprocesā

09/03/2016

EP deputāti trešdien atbalstīja jaunus noteikumus, lai nodrošinātu, ka nepilngadīgie un bērni, kuri tiek apsūdzēti vai turēti aizdomās par nozieguma izdarīšanu, saņemtu taisnīgu tiesu. Direktīva, kurai ES Padome neoficiāli piekritusi pagājušā gada decembrī, atzīst ikviena līdz 18 gadiem tiesības uz advokātu un uz personas, kam ir vecāku atbildība, klātbūtni lielākajā daļā tiesas procesa.

“Jaunās direktīvas teksts ievieš virkni tiesību un garantiju, kas veidos kopīgo Eiropas modeli taisnīgām tiesām pret nepilngadīgajiem. Šajos noteikumos ir līdzsvarota vajadzība saukt pie atbildības par noziegumu un vajadzība pienācīgi ņemt vērā nepilngadīgo neaizsargāto stāvokli un īpašās vajadzības,” norādīja ziņotāja Caterina Chinnici (EP sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D), Itālija).

Jauno direktīvu Eiropas Parlaments pieņēma ar 613 balsīm par, 30 pret un 56 atturoties.

Direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai bērni varētu saprast tiesas procesu un tam sekot līdzi, un novērst atkārtotu likuma pārkāpšanu. Galvenajam apsvērumam vienmēr ir jābūt bērna interesēm, norādīts tekstā. Direktīva paredz arī tiesības uz individuālu vajadzību novērtēšanu, ko veic kvalificēts personāls, un uz medicīnisku pārbaudi, ja bērnam ir atņemta brīvība.

Tiesības uz juridisko palīdzību

EP deputāti pievienoja noteikumu, lai nodrošinātu, ka bērnam vienmēr ir piekļuve advokātam. Tam var būt izņēmumi tikai, ja šādu piekļuvi neuzskata par samērīgu lietas apstākļu dēļ.

Aizturēšana atsevišķi no pieaugušajiem

Direktīva prasa ES dalībvalstīm nodrošināt, lai brīvības atņemšanu, jo īpaši aizturēšanu, bērniem piemērotu vienīgi galējas nepieciešamības gadījumā, un uz pēc iespējas īsāku laiku. Aizturētos bērnus vajadzētu novietot atsevišķi no pieaugušajiem, ja vien netiek uzskatīts, ka bērna interesēs ir pretējais.

Direktīva paredz dalībvalstīm arī šādus pienākumus:

·     Nodrošināt, ka bērns nekavējoties un viņam saprotamā valodā tiek informēts par apsūdzībām, procesa norisi un viņa tiesībām; 

·     Minēto informāciju iespējami ātri jāsniedz arī personai, kurai ir vecāku atbildība, vai citam atbilstošam pilngadīgajam, kuru ir izraudzījies bērns un ir apstiprinājusi kompetentā iestāde;

·     Attiecīgā persona (kurai ir vecāku atbildība, vai cits atbilstošs pilngadīgais) var klātienē piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un citās procesa stadijās, piemēram, policijas nopratināšanā;

·     Jānodrošina privātuma aizsardzība kriminālprocesā, tostarp jādod tiesības izvēlēties slēgtu tiesas sēdi, ja tajā piedalās bērni;

·     Īpaša apmācība tiesnešiem, prokuroriem un citiem speciālistiem, kas strādā ar kriminālprocesiem, kuros iesaistīti bērni.

Nākamie soļi

Direktīva vēl oficiāli jāapstiprina ES Padomei. Pēc publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī dalībvalstīm būs trīs gadi laika to ieviest nacionālajos tiesību aktos.

Dānija un Lielbritānija ir izvēlējušās šo direktīvu nepiemērot.

Fakts: ES ik gadu vairāk nekā 1 miljons bērnu ir iesaistīti kriminālprocesā.

Saites: 

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (09.03.2016.)
Debašu videoieraksts (08.03.2016.)
Preses konferences video (08.03.2016.)
EbS+ (08.03.2016.)
EP audiovizuālie materiāli mediju profesionāļiem
Eiropas Komisijas dati par tiesvedības iesaistītiem bērniem 28 ES dalībvalstīs (angļu valodā)
EP Izpētes dienests: Bērniem draudzīga tiesvedība ES (angļu valodā)

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu