skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti iebilst pret ES pretkontrabandas darījumiem ar cigarešu firmām

09/03/2016

Lielākā daļa Eiropas Parlamenta (EP) deputātu trešdien pieņemtajā rezolūcijā mudināja Eiropas Komisiju (EK) neatjaunot pretkontrabandas un pret viltošanas vienošanos ar Philip Morris International (PMI), kas beigsies 2016.gada jūlijā. Viņi prasa Eiropas Savienībai (ES) tā vietā izmantot ES un starptautiskos tiesību instrumentus, lai cīnītos pret cigarešu kontrabandu.

EP deputāti rezolūcijā, kuru pieņēma ar 414 balsīm par, 214 pret un 6 atturoties, norāda, ka vienošanās ar PMI ir izrādījusies neefektīva, jo, lai arī tā samazinājusi kontrabandas apjomus, šo “iztrūkumu” melnajā tirgū ātri vien aizpildīja cigarešu viltotāji ar “lētajām baltajām” cigaretēm.

EP deputāti norāda, ka tabakas izstrādājumu kontrabanda un viltotu cigarešu, nelikumīga tirdzniecība ES un tās dalībvalstīm ik gadu rada ieņēmumu zaudējumus (neiekasēto muitas nodevu, PVN un akcīzes nodokļa veidā) vairāk nekā 10 miljardu eiro apmērā.

Viņi arī pauž nopietnas bažas par to, ka saskaņā ar tabakas nolīgumiem Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) budžetu daļēji finansē ar ikgadējiem tabakas nozares maksājumiem. Tas var radīt interešu konfliktu, norāda EP deputāti.

Viņi pieprasa, tā vietā, lai atjaunotu nolīgumu ar PMI, koncentrēties uz ES 2014.gadā pieņemtās Tabakas direktīvas īstenošanu. Tā sniedz efektīvākus instrumentus, piemēram, savstarpēju ES izsekošanas un reģistrācijas sistēmu cigaretēm, kurai jāsāk darboties 2019.gadā. Viņi arī aicina ratificēt Pasaules veselības organizācijas (PVO) Pamatkonvencijas par tabakas kontroli protokolu, kas šādu pašu sistēmu izveido arī starptautiskā līmenī un varētu sākt darboties 2022.gadā.

Viņi uzsver, ka Pasaules veselības organizācijas locekļu pienākums ir aizsargāt sabiedrības veselības politiku pret tabakas nozares komercinteresēm un ka pārvaldes iestādēm uzticētos pienākumus nedrīkst deleģēt tabakas nozares pārstāvjiem.

Lai nodrošinātu nepārtrauktību, līdz spēkā stāsies visi Tabakas direktīvas noteikumi, EP deputāti mudina Eiropas Komisiju sagatavot jaunus noteikumus, kas cīnītos pret “lēto balto” cigarešu izplatīšanu, izsekotu un uzraudzītu PMI tabakas produktus un uzsāktu tiesvedību visos gadījumos, kad konfiscētas nelegālas šo cigarešu kravas.

Papildinformācija

Saskaņā ar minēto vienošanos, PMI apņēmās 12 gadu laikā samaksāt 1,25 miljardus dolāru ES dalībvalstu un ES budžetā, lai pārtrauktu pret to sākto tiesvedību par nodokļu zaudējumiem, ko izraisījusi nelikumīga cigarešu tirdzniecība, kā arī apņēmās aktīvi cīnīties pret tabakas produktu kontrabandu un viltošanu.
ES dalībvalstīm un Eiropas Komisijai kopā ir četras šādas vienošanās ar tabakas ražotājiem. Nolīgumu ar Philip Morris International noslēdza 2004.gadā, Japan Tobacco 2007.gadā, British American Tobacco un Imperial Tobacco 2010.gadā.


• Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (09.03.2016)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu