skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti aicina uz laiku iesaldēt iestāšanās sarunas ar Turciju, līdz tā aptur represijas

24/11/2016
Eiropas Savienības un Turcijas karogi
Eiropas Savienības un Turcijas karogi

Eiropas Parlamenta deputāti vēlas uz laiku iesaldēt sarunas ar Turciju par tās pievienošanos Eiropas Savienībai. Ceturtdien atbalstītajā rezolūcijā EP deputāti norāda, ka jebkurā gadījumā Turcijai jāpaliek cieši saistītai ar ES. Viņi arī apņemas pārskatīt savu nostāju, kad “nesamērīgie, represīvie pasākumi”, kas pieņemti ārkārtas stāvokļa laikā Turcijā, tiks atcelti.

“Turcija ir nozīmīgs ES partneris,” uzsver EP deputāti. “Tomēr politiskajai gribai sadarboties ir jābūt abpusējai (..). Turcija neizrāda šādu politisko gribu, jo valdības rīcība Turciju vēl vairāk attālina no virzības uz Eiropu,” viņi piebilst.

Sarunu pagaidu apturēšana nozīmētu, ka pašreizējās sarunas tiek iesaldētas, netiek atvērtas jaunas sarunu sadaļas un netiek īstenotas nekādas jaunas iniciatīvas saistībā ar Turcijas ES sarunu programmu.

Sarkanā līnija, kuru nedrīkst šķērsot - nāvessods

Ja Turcijas valdība atjauno nāvessodu, tas novestu pie tā, ka pievienošanās process būtu oficiāli jāaptur, norāda EP deputāti, papildinot, ka “nāvessoda vienprātīga noraidīšana ir būtisks Eiropas Savienības acquis elements”.

Eiropas Parlamenta deputāti stingri nosoda Turcijas valdības pieņemtos “nesamērīgos represīvos pasākumus” pēc 2016. gada jūlijā notikušā puča mēģinājuma. Tie “pārkāpj pamattiesības un pamatbrīvības, kas ir aizsargātas ar Turcijas konstitūciju,” norāda deputāti.

Rezolūciju pieņēma ar 479 balsīm par, 37 pret un 107 atturoties.

Fona informācija:

Iestāšanās sarunu atlikšanas procedūra ir izklāstīta Turcijas ES sarunu programmas 5. pantā. Tas paredz, ka “gadījumā, ja Turcijā nopietni un ilgstoši pārkāps brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas, kā arī tiesiskuma principus, kas ir Savienības pamatā, Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma, ko izteikusi trešdaļa dalībvalstu, ieteiks apturēt sarunas un ierosinās nosacījumus to atsākšanai”.

Rezolūcija, par kuru balsoja Eiropas Parlaments, nav juridiski saistoša, jo Parlamentam nav oficiālas lomas, lai iedarbinātu šādu mehānismu, taču par to jāinformē tiklīdz tas paveikts.

Saites

Pieņemtais teksts (2016/2993 (RSP))
Debašu video ieraksts (klikšķiniet uz 22.11.2016.)
EbS + (Europe by Satellite, 22.11.2016.)
Preses relīze par debatēm ar ES ārlietu vadītāju Federica Mogherini un komisāru Johannes Hahn: „Freeze EU accession talks with Turkey, urge MEPs“ (22.11.2016., angļu valodā)
Ziņotāja Kati Piri (S&D, Nīderlande)
Eiropas Komisijas Paplašināšanās politika: Turcija
EP Think Tank: Turcija kopš neveiksmīgā 2016. gada jūlijs apvērsuma (19.09.2016.)
Audiovizuālie materiāli profesionāļiem:
Turcijas ES sarunu programma (03.10.2005.)

Papildu informācijai:

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu