skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti stiprina ES eksporta aizliegumu “spīdzināšanas rīkiem”

04/10/2016
EP ziņotāja Marietje Schaake (ALDE, Nīderlande)
EP ziņotāja Marietje Schaake (ALDE, Nīderlande)

EP deputāti otrdien apstiprināja pārskatītos ES noteikumus, kuru mērķis ir novērst tirdzniecību ar precēm un pakalpojumiem, ko var izmantot spīdzināšanai vai nāvessoda izpildei. Sarunās ar ES dalībvalstīm par iepriekš sagatavotajiem noteikumu projektiem, Eiropas Parlaments iekļāva aizliegumu attiecībā uz tirdzniecību un tranzītu tādām iekārtām, ko var izmantot nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai pret trešo valstu iedzīvotājiem.

“Nāvessoda un spīdzināšanas aizliegums ir galvenie Eiropas tirdzniecības un ārpolitikas mērķi, un ir svarīgi, un lai ES uzņēmumi neveicina šādu praksi. Jaunais tiesību akts ir stingrāks un elastīgāks, lai ES tehnoloģiju attīstības laikmetā varētu ātri reaģēt,” pirms balsojuma teica EP ziņotāja Marietje Schaake (ALDE, Nīderlande).

Sagatavotais teksts tika apstiprināts ar 612 balsīm par, 11 pret un 54 atturoties.

Sarunās ar ES dalībvalstīm par atjaunināto 2005.gada “Pret-spīdzināšanas regulu”, Eiropas Parlaments iekļāva šādus noteikumus:

  • tirdzniecības un reklāmas aizliegums. Aizliegums attieksies uz pārdošanu un pirkšanu tiešsaistē, kā arī uz aizliegto preču, kurām nav cita praktiska izmantojuma kā vien spīdzināšana vai nāvessoda izpilde (piemēram, elektriskie krēsli, automātiskas zāļu injekcijas sistēmas, īkšķu dzelži un īkšķu skrūves), reklamēšanu. Aizliegums attieksies arī uz izstādēm un gadatirgiem visā ES, kur līdzšinējās juridiskās nepilnības pieļāva atsevišķu produktu (piemēram, ķīļveida steki, īkšķu “aproces” un ķīļveida vairogi) reklamēšanu un izstādīšanu, neskatoties uz eksporta aizliegumu;
  • “Nē!” tranzītam ES. Aizliegto preču tranzīts ES teritorijā būs aizliegts. Pārvadātājiem būs jāpārtrauc arī kontrolējamo preču tranzīts - to produktu, kas ir paredzēti citiem mērķiem, bet kurus varētu izmantot spīdzināšanai vai nāvessoda izpildei (piemēram, ierīces, kas paredzētas masu nekārtību novēršanai vai noteiktas anestēzijai izmantojamas injekcijas, kas var būt letālas) - ja viņu rīcībā būs informācija, ka sūtījums nonāks nepareizās rokās. Aizliegti būs arī starpniecības pakalpojumi un tehniskā palīdzība aizliegtajām precēm;
  • Ātra rīcība attiecībā uz jauniem produktiem. EP deputāti paplašināja procedūras, kas ļauj Eiropas Komisijai ātri pievienot jaunus objektus aizliegto vai kontrolēto ierīču sarakstos;
  • Pārskatīšanas klauzula. Eiropas Komisijai ir jāpārskata regulas ieviešana līdz 2020.gada augustam. Tas iekļauj arī novērtējumu par to, vai tajā nepieciešams iekļaut darbības par ES pilsoņiem ārzemēs;
  • lai uzraudzītu noteikumu piemērošanu, tiks izveidota pret-spīdzināšanas koordinācijas grupa, ieskaitot Eiropas Parlamenta ekspertus.

Nākamie soļi

Pēc formāla ES Padomes apstiprinājuma, jaunā regula stāsies spēkā 3.dienā no tas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisijai līdz 2020.gada augustam ir jāziņo par aizlieguma īstenošanu.

Fona informācijai

Galvenais ES instruments cīņai ar spīdzināšanu un nāvessodu izpildi ir 2005.gada regula, kas nosaka tirdzniecības ierobežojumus. Tā aizliedz eksportēt preces, kurām nav cita praktiska pielietojuma kā vien spīdzināšana vai nāvessoda izpilde (piemēram, elektriskie krēsli, automātiskas zāļu injekcijas sistēmas, īkšķu dzelži un īkšķu skrūves), un tā kontrolē to produktu tirdzniecību, kas ir paredzēti citiem mērķiem, bet kurus varētu izmantot spīdzināšanai vai nāvessoda izpildei (piemēram, ierīces, kas paredzētas masu nekārtību novēršanai vai noteiktas anestēzijai izmantojamas injekcijas, kas var būt letālas).

Neskatoties uz līdz šim panākto, regula ir kritizēta par tās nepilnībām, kas joprojām ļauj nodarboties ar šādu preču tirdzniecību vai to starpniecību un reklāmu. Reaģējot uz 2010.gada Eiropas Parlamenta rezolūciju, Eiropas Komisija 2014.gadā nāca klajā ar priekšlikumu, lai regulu grozītu. EP Starptautiskās tirdzniecības komiteja (INTA) rosināja vairākus grozījumus, lai turpmāk ierobežot šādu preču tirdzniecību. Galīgais kompromiss, kas pieņemts trīspusējās sarunās (trialogos) ar Eiropas Komisiju un ES dalībvalstu ministriem (ES Padomi), iekļauj lielāko daļu no EP atbildīgās komitejas (INTA) priekšlikumiem.

Kompromisa teksts par ko panākta vienošanās ar ES dalībvalstīm
Preses relīze pēc balsojuma komitejā (INTA) pēc trialogu noslēguma (14.07.2016.)
Eiropas Parlamenta 2015.gada 27.oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)) (1) (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Eiropas Parlamenta 2010.gada 17.jūnija rezolūcija par Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, īstenošanu
Ziņotāja Marietje Schaake (ALDE, Nīderlande)
Procedūras fails
EP Izpētes dienesta materiāls: Cīņa ar spīdzināšanai un nāvessoda izpildei paredzēto rīku tirdzniecību (08.09.2016.)

 

 

Papildu informācijai:

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu