skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments pieņem jaunu Eiropas ceļošanas dokumentu, lai vienkāršotu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu

15/09/2016
jauns Eiropas ceļošanas dokuments
jauns Eiropas ceļošanas dokuments

Ceturtdien, 15.septembrī, Eiropas Parlaments pieņēma Eiropas Komisijas priekšlikumu par standartizētu Eiropas ceļošanas dokumentu, lai paātrinātu no trešajām valstīm ieceļojošo personu, kuras ES dalībvalstīs uzturas nelegāli - bez derīgas pases vai identitātes kartes, atgriešanu to izcelsmes valstīs. Galvenais EP deputātu mērķis ir stiprināt dokumenta drošības elementus un tehniskos aizsardzības pasākumus, lai veicinātu tā atzīšanu trešajās valstīs. Lai lēmums stātos spēkā, jaunā regula vēl ir oficiāli jāapstiprina ES Padomei (dalībvalstu ministriem).

Patlaban trešās valstis nevēlas pieņemt ES dalībvalstu atgriešanas dokumentus dēļ vairākiem iemesliem, t.sk., nepietiekamas drošības informācijas un atšķirīgiem formātiem, norādīts EP rezolūcijā par rezolūcijas pieņemšanu.

Rezolūcijas tekstu sagatavoja Jussi Halla-Aho (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - ECR, Somija), un to apstiprināja ar 494 balsīm par, 112 pret un 50 atturoties.

Eiropas Komisijas dati norāda, ka no visiem ES dalībvalstu pieņemtajiem lēmumiem par atgriešanu, piemēram, 2014.gadā tika izpildīti tikai nepilni 40%.

"ES dalībvalstu pieņemto lēmumu par atgriešanu zemā izpilde nopietni grauj uzticību un leģitimitāti Eiropas patvēruma un migrācijas politikai ES pilsoņu acīs. Tā arī veicina ļaunprātīgu patvēruma sistēmu izmantošanu Eiropā. Lai arī vienots Eiropas ceļošanas dokuments, kas vienkāršos trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, nav burvju risinājums, tas ir solis pareizajā virzienā esošo tiesību aktu un lēmumu izpildei,” teica EP ziņotājs Halla-Aho.

Uzlaboti drošības un aizsardzības elementi

Jaunā regula paredz ieviest vienotu Eiropas ceļošanas dokumentu formātu, atjauninot nesaistošu ES Padomes 1994. gada ieteikumu. Lai cīnītos pret viltošanu un falsifikāciju, saskaņotās atgriešanas veidlapas iekļaus vienotus drošības elementus, piemēram, ūdenszīmes, kādas 2002. gadā tika noteiktas, izsniedzot ieceļošanas vīzas ES valstu rezidentiem bez derīgiem ceļošanas dokumentiem.


Nākamie soļi

Pirms stāšanās spēkā regulas projekts vēl ir oficiāli jāapstiprina ES Padomei (dalībvalstu ministriem). Tad tas stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


Informācija redaktoriem: Eiropas Parlaments aicina ES veicināt saskaņotā ceļošanas dokumenta izmantošanu saistībā ar ES atpakaļuzņemšanas nolīgumiem ar trešajām valstīm. Dalībvalstīm būtu arī jācenšas nodrošināt Eiropas ceļošanas dokumentu atzīšana ar divpusējiem nolīgumiem, kā arī citu ar atgriešanu saistītu nolīgumu ar trešajām valstīm, uz kurām neattiecas formāli līgumi, ievaros, teikts sagatavotajā tekstā. Deputāti norāda, ka Eiropas ceļošanas dokumentiem jāpalīdz mazināt administratīvais un birokrātiskais slogs dalībvalstu un trešo valstu iestādēs, kā arī norāda, ka saskaņotais atgriešanas veids ir nepieciešams, lai atjaunotu funkcionējošu migrācijas politiku ES un novērstu nelegālu migrāciju.

Saites

• Pieņemtais teksts (2015/0306(COD) drīz būs pieejams šeit (15.09.2016.):
• Debašu video ieraksts (klikšķiniet uz 14.09.2016.)
• EbS+ (click on 14.09.2016.)
• Preses relīze pēc balsojuma EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu (LIBE) komitejā (30.05.2015.)
• Procedūras fails
• EP ziņotājs Jussi HALLA-AHO (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa - ECR, Somija)
• Priekšlikums EP un ES Padomes regulai par Eiropas ceļošanas dokumentu tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi
• EuroparlTV VIDEO: Sūtot atpakaļ migrantus, kas Eiropā uzturas nelegāli
• EP Izpētes dienesta materiāls (EP think tank): Veidojot ES ieceļošanas / izceļošanas sistēmu
• Brīfings - Atgriešanās direktīva: meklējot iespējas uzlabot tās ieviešanu
• EP audio vizuālie materiāli profesionāļiem

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu