skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Putina Krievija vēl nav gatava īstai partnerībai ar Eiropu

Krievija var kļūt par ES stratēģisko partneri vien tad, ja tā ievēro un aizstāv tās pašas vērtības, saka Eiroparlaments ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā. ES un Krievijas attiecības joprojām cieš no tā, ka Krievija pilnībā nepieņem demokrātiskās vērtības un nenostiprina tiesiskumu. Tomēr sarunas par jaunu, visaptverošu ES un Krievijas nolīgumu ir jāturpina, lai arī Krievijas pašlaik neizrāda īpašu entuziasmu, saka deputāti.

Jaunajam nolīgumam, kas aizvietos iepriekšējo, 1994. gadā parakstīto, jābūt vērienīgam, visaptverošam un juridiski saistošam, saka deputāti rezolūcijā, ko pieņēma ar 530 balsīm par, 33 pret un 39 atturoties. Viņi uzsver, ka demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošana ir "obligāts priekšnosacījumu" ES un Krievijas nolīguma parakstīšanai, tāpat arī pilnīga Krievijas atbilstība Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem.

"Būsim pragmatiski un principiāli attiecībā uz cilvēktiesībām un Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem", pirms balsojuma norādīja par Parlamenta rezolūciju atbildīgais deputāts Hannes Swoboda (S&D, AT). "Ja mums būs partnerattiecības ar Krieviju, tām jābūt pilnīgi godīgām", viņš uzstāja.

Pasliktinās pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību stāvoklis
Deputāti pauž bažas par pilsoniskās sabiedrības attīstības apstākļu pasliktināšanos Krievijā. Viņi aicina Krievijas iestādes izbeigt "nesodāmību", izskaust "endēmisko korupciju", kā arī politiski motivētas vajāšanas un arestus. Krievijas iestādēm jāpārtrauc represīvu pasākumu izmantošana pret politisko opozīciju.

Jāmodernizē arī politika
Krievijas modernizācija nevar aprobežoties ar ekonomikas jomu un jāveic arī pilnvērtīga politiska reformu, galveno uzmanību pievēršot tiesiskuma garantēšanai un korupcijas apkarošanas nodrošināšanai, prasa deputāti, norādot, ka ieguvēji no tā būs gan ES, gan Krievija.

Vīzu liberalizācija
Jāveido patiesa partnerību starp ES un Krievijas sabiedrībām, norādīts tekstā. Parlaments aicina turpināt pašreizējos centienus ceļā uz bezvīzu režīmu īstermiņa ceļojumiem, un ātrāk panākt vīzu režīma atvieglojumus mācībspēkiem, studentiem, pētniekiem, žurnālistiem, uzņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī jauniešu apmaiņas nolūkā.

Procedūra: nesaistoša rezolūcija

Pieņemtais teksts būs atrodams šeit (13.12.2012)
Debašu videoieraksts (12.12.2012)
Deputāts Hannes Swoboda (S&D, AT)
Procedūras fails