skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Parlaments apstiprina vienošanos par 2012. un 2013. gada budžetu

Parlaments trešdien oficiāli apstiprināja nozīmīgākos ar 2012. un 2013. gada budžetu saistītos tiesību aktus: sešu miljardu eiro lielus grozījumus 2012.gada budžetā maksājumu segšanai, prioritātes izaugsmei un nodarbinātībai nākamā gada budžetā, kā arī stratēģiju situācijai, ja 2013. gadā pietrūks līdzekļu.

"Šodienas balsojums ir pierādījums tam, cik stingri Eiropas Parlaments apņēmies nodrošināt ES ar nepieciešamajiem resursiem, lai tā varētu pienācīgi īstenot visu iesāktās programmas. Seši miljardi eiro, par ko vienojāmies ar mērķi daļēji segt 2012. gada parādus, kā arī papildus solījumu saistības 2013. gada budžetā, būs vērtīgs ieguldījums izaugsmei un darbavietu radīšanā, tāpat arī papildu līdzekļi, ko Eiropadome sola vajadzības gadījumā nodrošināt 2013. gadā. Parlaments to izcīnījis sarunās", teica deputāts Giovanni La Via (EPP, IT), kas ir atbildīgs par Parlamenta nostāju 2013. gada budžeta jautājumā.

Parlamenta apstiprinātie 2013. gada budžeta reālo izdevumi ir 132,8 miljardi eiro (0,99% no ES nacionālā kopienākuma), bet maksājumu "solījumu" daļa — 150,9 miljardi eiro (1,13% no nacionālā kopienākuma). Tas ir mazāk nekā 2012. gada budžetā (ieskaitot budžeta grozījumus), kurā maksājumu un saistību īpatsvars bija attiecīgi 1,05% un 1,15%.

Grozījumus 2012. gada budžetā pieņēma ar 514 balsīm par, 68 pret un 82 deputātiem atturoties. Budžetu 2013. gadam  apstiprināja bez balsojuma.
  
Trīs priekšsēdētāju vienošanās
Parlamenta priekšsēdētājs Šulcs, Komisijas priekšsēdētājs Barrozu un Padomes prezidentvalsts Kipras prezidents Christofias kopīgi parakstīja trīs deklarācijas, apņemoties 2013. gadā piešķirt papildu līdzekļus, ja tas būs vajadzīgs 2012. gada rēķinu nomaksai vai arī lai segtu starpību starp budžetā plānotajiem līdzekļiem un reālajām vajadzībām. Pirms balsojuma budžeta jautājumu komisārs Levandovskis un Kipras ES lietu ministra vietnieks Mavrojannis vēlreiz Parlamenta priekšā apstiprināja minēto apņemšanos.

Vairāk līdzekļu izaugsmei un nodarbinātībai
Deputāti panāca to, lai par 4,8% palielinātu 2012.gada maksājumu solījumu apjomu ES konkurētspējas veicināšanai, jo īpaši ES 7. Pētniecības pamatprogrammas  pasākumiem (par 6,4%), Eiropas transporta tīkliem (6.3%), kā arī konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammai (9,6%).  Arī ārlietu budžetā deputāti panāca par 1,9% vairāk līdzekļu saistībām, ko lielākoties atvēlēs Palestīnas atbalstam (plašāk par līdzekļu sadalījumu dažādās pozīcijās skatīt pa labi minētajā saitē).

2012. gada rēķinu nomaksa
Dalībvalstis piekritušas samaksāt sešus no deviņiem miljardiem eiro, kas vajadzīgi rēķinu nomaksai, kas jāveic līdz šā gada beigām. Lai pēc iespējas ātrāk nomaksātu arī pārējos 2012. gada rēķinus, visas trīs ES likumdošanā iesaistītās iestādes vienojas 2013. gada sākumā ierosināt (Komisija) un pieņemt (Padome un Parlaments) budžeta grozījumus, kuru "vienīgais mērķis ir segt 2012.gada atliktos prasījumus".

Paredzamais līdzekļu trūkums 2013.gadā
Tāpat kā pagājušā gada budžetā, arī 2013. gada budžeta maksājumiem apstiprinātā summa neatbilst Komisijas aprēķinātajām tēriņu vajadzībām. Ņemot vērā visus maksājumu solījumus, ko uzņēmusies ES un kurām piekritušas visas puses, visticamāk ar apstiprināto 2013. gada budžeta apjomu nepietiks. Tādēļ visas trīs iestādes apņēmās aktīvi uzraudzīt līdzekļu tērēšanu un, ja būs vajadzīgs, ierosināt (Komisija) un pieņemt (Padome un Parlaments) budžeta grozījumus, lai deficīta novēršanai.

Globalizācijas pielāgošanas fonds — atbalsts septiņām dalībvalstīm
Vienošanās par 2012.gada budžeta grozījumiem tagad ļauj oficiāli piešķirt globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļus bezdarbnieku atbalstam septiņās dalībvalstīs — Spānijā, Somijā, Dānijā, Itālijā, Zviedrijā, Austrijā un Rumānijā. Kamēr vienošanās par papildu līdzekļiem 2012.gada budžetā nebija panākta, šie līdzekļi bija bloķēti.

Padome oficiāli apstiprināja budžeta tiesību aktus 6. decembrī.

2013. gada budžets skaitļos
Pieņemtie teksti būs pieejami šeit (12.12.2012)
Debašu videoieraksts (11.12.2012)
ES budžeta pārskats — interaktīva ilustrācija
Procedūras fails (2013. gada budžets)
Procedūras fails (2012. gada budžets)
Giovanni La Via (EPP, IT) - (2013. gada budžets)
Francesca Balzani (S&D, IT) - (2012. gada budžets)
Audiovizuālie materiāli žurnālistiem par 2012./2013. gada budžetu