skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Parlaments aicina uzlabot dzīvnieku pārvadāšanas apstākļus

Arvien biežāk dzīvniekus Eiropas Savienībā pārvadā neatbilstoši noteikumiem. Tādēļ jāveic biežākas pārbaudes, jānodrošina spēkā esošo noteikumu pilnīga īstenošana un jānosaka stingrākas sankcijas pārkāpējiem, aicina Parlaments trešdien pieņemtajā rezolūcijā. Lai izvairītos no pārlieku ilgas dzīvnieku transportēšanas uz lopkautuvēm, vajadzētu veicināt vietēja mēroga lopkautuvju izmantošanu un ierobežot pārvadāšanas laiku līdz 8 stundām.

"Mahatma Gandijs teica, ka nācijas dižumu un morāles attīstību var novērtēt pēc tā, kā tā izturas pret dzīvniekiem. Mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai mazinātu dzīvnieku ciešanas. Mēs aicinām samazināt pārvadāšanas ilgumu, nosakot konkrētu astoņu stundu ierobežojumu transportēšanai", teica par rezolūcijas sagatavošanu atbildīgais deputāts Janusz Wojciechowski (ECR, PL).

Rezolūciju deputāti pieņēma ar 555 balsīm par, 56 pret un 34 - atturoties.

Laikā no 2005. līdz 2009. gadam ES būtiski palielinājusies dzīvnieku transportēšana. Piemēram, cūkas pārvadāšanas biežums pieauga par 70%. Trešdaļā gadījumu dzīvnieku pārvadāšanas laiks bija astoņas stundas vai ilgāks.

Biežākas pārbaudes, stingrākas sankcijas
Lai mazinātu pastāvīgās dzīvnieku labturības problēmas pārvadāšanas laikā, visās ES dalībvalstīs ir pareizi un vienoti jāpiemēro spēkā esošie tiesību akti, aicina deputāti. Jāveic vairāk pārbaužu uz vietas un jānosaka daudz atturošākas dalībvalstu sankcijas pret noteikumu pārkāpējiem.

Astoņu stundu ierobežojums
Rezolūcijā teikts, ka jāapsver pasākumi, lai ierobežotu kaujamo dzīvnieku pārvadāšanas laiku līdz astoņām stundām, tomēr jāņem vērā arī izņēmumi saistībā ar ģeogrāfisko situāciju un zinātnisko pētījumu rezultātiem attiecībā uz atsevišķām dzīvnieku sugām.

Deputāti atzīst, ka pārvadāšanas laika ierobežošana vien neuzlabos dzīvnieku labturību, kas bieži vien ir vairāk atkarīga no transportlīdzekļu atbilstīga aprīkojuma un no atbilstīgas apiešanās ar dzīvniekiem. Parlaments aicina uzlabot dzīvnieku pārvadāšanas apstākļus, ņemot vērā faktuāli aprēķinātus standartus par optimālo izvietošanas blīvumu un dzeramā ūdens nodrošināšanu.

Atbalsts vietējām lopkautuvēm
Deputāti piebilst, ka, lai samazinātu  nevajadzīgi ilgus dzīvnieku pārvadājumus, ES jāveic pasākumi, lai apturētu mazo, vietēja mēroga kautuvju skaita samazināšanos un atbalstītu vietējo pārstrādi.

Procedūra: nesaistoša rezolūcija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (12.12.2012)
Debašu videoieraksts (11.12.2012)
Preses konference (12.12.2012 plkst.17:00)
Janusz Wojciechowski (ECR, PL)
Procedūras fails
Kampaņa
Audiovizuālie materiāli žurnālistiem par dzīvnieku aizsardzību