skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Kārļa Lielā balva Latvijas uzvarētājam piedāvā braucienu uz Āheni

Latvijas jaunieši ir aicināti iesniegt projektus Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkursam.  Balvu pasniedz katrā valstī jaunatnes pārrobežu projektiem, kas veicina sapratni dažādu Eiropas valstu iedzīvotāju starpā. Projektus jāpiesaka līdz 2013.gada 18.februārim.

Konkursu organizē Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonds. Balvai pieteikumus var iesniegt jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem, kas iesaistījušies projektos,  kuri ir labi paraugi tam, ka dažādu valstu cilvēki Eiropā var dzīvo kā vienota sabiedrība, balstoties uz savstarpēju sapratni un cieņu. Projektiem jādemonstrē praktiski piemēri par eiropiešiem kā vienas kopienas locekļiem. Balvai var pieteikt dažādus projektus, piemēram, jauniešu apmaiņas programmas, Eiropas mēroga mākslas un interneta projektus.

EP priekšsēdētājs Martins Šulcs: "Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva ir iespēja jauniešiem parādīt savas idejas visai Eiropai un sniegt savu ieguldījumu Eiropas integrācijā. Piedalieties Eiropas veidošanā tādā veidā, kā vēlaties!"

Balvu fonds  - 10 000 eiro
Balvas saņems trīs projekti: pirmās godalgas ieguvējs - 5000 eiro, otrās - 3000 eiro, bet trešās - 2000 eiro. Tās pasniegs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda pārstāvis. Uzvarējušo projektu iesniedzēji rudenī dosies arī vizītē uz Eiropas Parlamentu.

Nacionālajos atlases posmos uzvarējušo projektu pārstāvji no 27 dalībvalstīm 2013.gada maijā tiks uzaicināti piedalīties Kārļa Lielā balvas pasniegšanas ceremonijā Āhenē, Vācijā. Turklāt izraudzītos visu  27 valstu projektu pārstāvjus uzaicinās piedalīties četru dienu ceļojumā uz Āheni.

Atlases procedūra
Projektu pieteikšanas termiņš -  2013. gada 18.februāris.
Nacionālās kārtas uzvarētāju noteikšana - 2013.gada 19.marts
Trīs Eiropas līmeņa finālistu noteikšana - 2013.gada 25.aprīlis
Balvas pasniegšanas ceremonija Āhenē - 2013.gada 7.maijs

Uzziņai - 2012. gada uzvarētāji
Kārļa Lielā balvu ieguva grieķu jauniešu mediju projekts "Europe on the Ground" (Eiropa tepat). Otrās vietas balvu saņēma čehu Erasmus apmaiņas programmas projekts "Europa Meets School" (Eiropa tiekas ar skolu). Trešās vietas ieguvējs - ungāru dokumentāls projekts "Cycle Me Home" (Aizved mani mājup).

Piesakies šeit
Informācija angļu valodā
2012. gada balvas ieguvēji