skip to content
 
 
 

Parlamentārās demokrātijas skaidrošanas cikls EP Vēstnieku skolās

16/09/2020

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 5. sezona un tās atklāšana tuvojas! 70 Latvijas skolas, simtiem skolotāju un tūkstošiem skolēnu jau šogad uzsāks apgūt mācību programmu, kas trīs gadu garumā sadarbībā ar valsts augstākajām amatpersonām, izciliem ekspertiem, medijiem un programmas absolventiem pētīs parlamentārās demokrātijas visdažādākos aspektus. Tā būs iespēja apzināties savu #Pilsoņaspēku un izprast kā likumdošana, tieslietu sistēma, sabiedrības iesaiste un vēlēšanas nodrošina Latvijas un Eiropas parlamentārās demokrātijas ilgtspēju. Mēs katrs esam #Pilsoņaspēks! Tiekamies 23. septembrī un EP Vēstnieku skolu tiešsaistes stundās!

Viens no Eiropas Parlamenta (EP) biroja Latvijā uzdevumiem ir palīdzēt iedzīvotājiem, partneriem, medijiem izprast EP misiju, lomu un darbu. EP kā vienīgās tieši ievēlētās ES institūcijas misija ir Eiropas parlamentārā demokrātija. Tā ir visspilgtākā pilsoņu varas izteiksmes forma. Demokrātiskā procesa rezultāts ir EP lēmumi, kas attiecas uz visām 27 dalībvalstīm un tādēļ ir pilnībā leģitīmi. Katrs lēmums ir izdebatēts Eiropas līmenī, iesaistot visas ES dalībvalstis: institūcijas, pilsonisko sabiedrību, un gala lēmumu pieņem ES pilsoņu ievēlēti pārstāvji - EP deputāti.

Parlamentārās demokrātijas piemērs ir Eiropas vēlēšanas, kur kopš 1979. gada ES pilsoņi tieši un vienlīdzīgi ievēlē savus pārstāvjus - deputātus. 2019.gada Eiropas vēlēšanās EP radīja unikālu Eiropas mēroga atbalsta kopienu šoreizesbalsošu.eu, aicinot cilvēkus runāt ar līdzpilsoņiem par balsošanas nozīmi un EP darbiem, kas svarīgi konkrētajam cilvēkam, tā stiprinot demokrātiju un pilsoniskumu.

EP aizsargā un veicina parlamentāro demokrātiju ne tikai savā darbā, bet arī visā ES un ārpus tās. Parlamentārās demokrātijas izpratne jāsāk veidot jau skolas solā, tāpēc EP birojs Latvijā no 2020.gada rudens trīs mācību gadus vairāk nekā 70 EP Vēstnieku skolās īstenos parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklu. Eiropas Parlamentārā demokrātija nav atraujama no katras ES dalībvalsts, tai skaitā - Latvijas, parlamentārās demokrātijas un ir apgūstamas kopskatā.

 

Katram mācību gadam ir izvēlēta virstēma:

  1. Lai izprastu parlamentārās demokrātijas būtību un spētu analizēt procesus kopsakarībās, sāksim ar zināšanu uzkrāšanu. Kopīgi veidosim metodisko materiālu krātuvi ar pedagogu un skolēnu veidotiem materiāliem, kas izskaidro parlamentārās demokrātijas ābeci. Mācību gada ietvaros pētīsim visas svarīgākās Latvijas parlamentārās demokrātijas institūcijas un to ES dimensijas.
  2. Viena no parlamentārās demokrātijas priekšrocībām ir dažādu sabiedrības grupu iesaiste parlamenta darbības uzraudzīšanā, politisku un likumdošanas iniciatīvu ierosināšana, kopienas iedzīvotāju vajadzību un interešu novadīšana līdz nacionāla un Eiropas līmeņa politiķiem. Pilsoniskums - tā ir indivīda un kopienas atbildība par lēmumu pieņemšanu un to kontroli. Iedziļinoties pilsoniskuma daudzveidīgajās šķautnēs, analizēsim, kā kopienas līmenī redzams, vērtējams un padarāms darbīgāks demokrātijas potenciāls. Aicināsim skolēnus apzināt vietējās iniciatīvas, noskaidrot sabiedriskās domas noskaņojumus, vērtēt nevalstisko organizāciju iesaisti.
  3. Parlamentārās demokrātijas visredzamākais un taustāmākais ieguvums ir sabiedrības attieksme pret politisko procesu virzību - vēlēšanas. Vēlēšanas ir līdzdalības augstākā izpausmes forma. Trešajā gadā analizēsim, kā tiek rīkotas vēlēšanas, kā saduras un sadarbojas dažādas politiskas idejas, kāpēc joprojām liela iedzīvotāju grupa nevēlas piedalīties vēlēšanās u.tml.

 

Parlamentārās demokrātijas cikla 2020./2021.mācību gada atklāšanas pasākums #Pilsoņaspēks notiks 23.septembrī plkst. 14.00 skvērā pretī Brīvības piemineklim ar publisku klātienes diskusiju par parlamentārās demokrātijas nozīmi Latvijā un ES ar EP deputātu, Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces dalību. Plašāk: https://europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku/pilsona-speks.html

Parlamentārās demokrātijas ciklā iesaistīsies gan skolotāji un skolēni (esošie un bijušie jeb EP Vēstnieku skolu Alumni), gan ES, valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī mediji.

Par EP Vēstnieku skolu programmu:

Jau četru gadu garumā visā ES un tai skaitā Latvijā darbojas EP Vēstnieku skolas. No Latvijas programmai pievienojušās 70 skolas, simtiem skolotāju un tūkstošiem skolēnu, kuri brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, vairo zināšanas, mazina aizspriedumus, stiprinot eiropeisko identitāti. Programmas darbu atzinīgi novērtē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs.