skip to content
 
 
 
04/07/2019

Europos Parlamento nariai pasiskirstė į komitetus

Komiteto posėdisKomiteto posėdis
Komiteto posėdis

Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) nustatė nuolatinių komitetų ir pakomitečių narių skaičių, o EP frakcijos patvirtino komitetų sudėtį.

EP ir toliau veiks 20 nuolatinių komitetų bei du pakomitečiai. Lietuvoje išrinkti europarlamentarai dirbs dešimtyje komitetų ir viename pakomitetyje:

Petras Auštrevičius (Atnaujinkime Europą)

Užsienio reikalų komitetas, Saugumo ir gynybos pakomitetis

Vilija Blinkevičiūtė (Socialistai ir demokratai)

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Stasys Jakeliūnas (Žalieji)

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Rasa Juknevičienė (Europos liaudies partija)

Vystymosi komitetas

Andrius Kubilius (Europos liaudies partija)

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Aušra Maldeikienė (Europos liaudies partija)

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Liudas Mažylis (Europos liaudies partija)

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Juozas Olekas (Socialistai ir demokratai)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Bronis Ropė (Žalieji)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Valdemar Tomaševski (Europos konservatoriai ir reformuotojai)

Regioninės plėtros komitetas

Viktor Uspaskich (Atnaujinkime Europą)

Regioninės plėtros komitetas

Devintosios EP kadencijos pradžioje komitetų ir pakomitečių narių skaičiai atrodys taip:

AFET

Užsienio reikalų

71

AGRI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros

48

BUDG

Biudžeto

41

CULT

Kultūros ir švietimo

31

DEVE

Vystymosi

26

ECON

Ekonomikos ir pinigų politikos

60

EMPL

Užimtumo ir socialinių reikalų

55

ENVI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos

76

IMCO

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos

45

INTA

Tarptautinės prekybos

41

ITRE

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos

72

JURI

Teisės reikalų

25

LIBE

Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų

68

REGI

Regioninės plėtros

43

TRAN

Transporto ir turizmo

49

AFCO

Konstitucinių reikalų

28

PECH

Žuvininkystės

28

PETI

Peticijų

35

FEMM

Moterų teisių ir lyčių lygybės

35

CONT

Biudžeto kontrolės

30

DROI

Žmogaus teisių (pakomitetis)

30

SEDE

Saugumo ir gynybos (pakomitetis)

30

Išsamų komitetų narių sąrašą galima rasti čia. Komitetų ir pakomitečių pirmininkai bus renkami kiekvieno komiteto pirmajame posėdyje.

EP frakcijos vėliau paskelbs ir apie pakaitinius komitetų narius.

EP Darbo tvarkos taisyklių 199-ajame straipsnyje nurodoma, kad komitetų ir pakomitečių sudėtis kiek įmanoma turi atitikti Parlamento politinę sudėtį. EP frakcijos ir nepriklausomi nariai viduje sutaria, kas yra skiriamas į kurį komitetą ar pakomitetį. Frakcijoms neleidžiama tarpusavyje keistis vietomis komitetuose.