Paolo BORCHIA Paolo BORCHIA
Paolo BORCHIA

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , NEGRAR

Участие в пленарните заседания Paolo BORCHIA

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Ред на работа IT

13-11-2019 P9_CRE-REV(2019)11-13(1-058-0000)

Ред на работа IT

13-11-2019 P9_CRE-REV(2019)11-13(1-061-0000)

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg