Niels FUGLSANG : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Последни дейности 

Обратна връзка