Alonso José
PUERTA

Парламентарни въпроси - 5-и парламентарен мандат Alonso José PUERTA

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Protection of the European cultural heritage EN

22-07-2003 E-2446/2003 Комисията

EU aid and intervention for the victims of Chernobyl EN

20-01-2003 E-0024/2003 Комисията

Languages used for Council press releases EN

13-06-2000 E-1857/2000 Съвета

Languages used for Commission press releases EN

09-06-2000 E-1856/2000 Комисията

Safety of workers in Spanish tunnels EN

14-04-2000 E-1219/2000 Комисията

Night flights and noise pollution near airports EN

09-02-2000 O-0021/2000 Комисията

Night flights and noise pollution near airports EN

09-02-2000 O-0020/2000 Съвета

Barriers to free movement by road at French frontiers EN

31-01-2000 E-0153/2000 Комисията

Threat of US sanctions against Sol-Melià EN

22-09-1999 E-1662/1999 Комисията

Regional Development Programme (RDP) EN

01-09-1999 E-1576/1999 Комисията

Regional Development Programme (RDP) EN

01-09-1999 E-1575/1999 Комисията

Regional Development Programme (RDP) EN

01-09-1999 E-1574/1999 Комисията