Alonso José PUERTA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Izquierda Unida (Испания)

Заместник-председател 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Европейски парламент
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Бюро на Европейския парламент
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Европейски парламент
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on terrorism in Spain EN  
- P5_DCL(2000)0013 - Приета  
Joan COLOM i NAVAL , Rosa DÍEZ GONZÁLEZ , Gerardo GALEOTE , Alonso José PUERTA , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Дата на внасяне : 18-09-2000
Срок : 18-12-2000
Дата на приемане : 05-05-2004
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P5_TA(2000)0494
Брой подписали : 413 - 18-12-2000