Michal ŠIMEČKA : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка