Hedwig KEPPELHOFF-WIECHERT : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правата на жените
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия