Daniel FREUND : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по конституционни въпроси 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2018 година  
- TRAN_AD(2020)642920 -  
-
TRAN 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка