Francesco GUIDOLIN Francesco GUIDOLIN
Francesco GUIDOLIN
Италия

Роден : , Cartigliano, Vicenza

Починал :

3-ти парламентарен мандат Francesco GUIDOLIN

Политически групи

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 21-01-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Италия)

Председател

 • 05-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Норвегия
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Норвегия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Норвегия

членове

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между АКТБ и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 15-01-1992 / 16-01-1992 : Делегация за връзки с Чехословакия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 17-01-1992 / 04-02-1992 : Делегация за връзки с Норвегия
 • 18-12-1992 / 18-07-1994 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите

Заместник

 • 26-07-1989 / 14-01-1991 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 15-01-1992 / 18-12-1992 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по рибно стопанство
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Унгария
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Унгария
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария