Roberto BARZANTI : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на комунистите и съмишлениците - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito comunista italiano (Италия)

Председател 

 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки с Япония
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Япония

Заместник-председател 

 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по проверка на пълномощията
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки със страните от Източна Европа
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Източна Европа
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

Заместник 

 • 26-07-1984 / 06-09-1984 : Комисия по институционални въпроси
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта