Andrea BONETTI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 06-10-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 07-10-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Италия)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив и Съвета за сътрудничество в Персийския залив

членове 

 • 26-07-1989 / 14-06-1991 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-06-1991 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 17-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Чехословакия
 • 11-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив
 • 18-12-1992 / 18-07-1994 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Чешката република и Словашката република
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Чешката република и Словашката република
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси