Erik
BÁNKI

Участие в пленарните заседания - 7-ми парламентарен мандат Erik BÁNKI

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11