Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Малта - Partit Nazzjonalista (Малта)

Роден : , St Julians

7-ми парламентарен мандат Roberta METSOLA

Политически групи

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Nazzjonalista (Малта)

членове

  • 20-05-2013 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
  • 20-05-2013 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 20-05-2013 / 30-06-2014 : Комисия по петиции
  • 10-06-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово

Заместник

  • 03-05-2013 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 30-05-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
  • 30-05-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Trafficking in human beings EN

24-04-2014 E-005469/2014 Комисията

Trafficking in human beings EN

24-04-2014 E-005458/2014 Съвета

Trafficking in human beings EN

23-04-2014 E-005358/2014 Комисията

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg