Roberta METSOLA : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Япония 

Последни дейности 

Обратна връзка