Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Малта - Partit Nazzjonalista (Малта)

Роден : , St Julians

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Roberta METSOLA

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

AI in journalism EN

11-06-2020 E-003505/2020 Комисията

Digital building twins EN

11-06-2020 E-003504/2020 Комисията

Mercenaries operating in third countries EN

11-06-2020 E-003503/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Oil spill in the Arctic Circle EN

11-06-2020 E-003501/2020 Комисията

Refunds to consumers due to COVID-19 EN

11-06-2020 E-003500/2020 Комисията

The euro as an international currency EN

11-06-2020 E-003499/2020 Комисията

Construction waste EN

11-06-2020 E-003497/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg