Ondřej KOVAŘÍK : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Канада 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

Последни дейности 

Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (B9-0047/2020) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка