Christos
STYLIANIDES

Участие в пленарните заседания - 8-ми парламентарен мандат Christos STYLIANIDES

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Хуманитарни визи (разискване) EN

13-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-13(2-527-0000)

Хуманитарни визи (разискване) EN

13-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-13(2-546-0000)

Положението в Йемен (разискване) EN

02-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-02(2-321-0000)

Положението в Йемен (разискване) EN

02-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-02(2-356-0000)