Pascal DURAND : Биография 

Оригинална версия : FR 

Биография (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)  
Актуализиране: 03/03/2015 

Образование (документи за завършено образование и дипломи) 

  • 1983-1984 : Университет, право: Подготовка за докторат по частно право
  • 1983-1984 : Университет, право: Адвокат в Апелационния съд

Професионална кариера 

  • 1986-... : Адвокат (самостоятелно заето лице (други области))

Професионална кариера 

Заемани длъжности в политическа партия или в национален профсъюз  
  • 2010-2010 : Национален делегат на партията "Европа Екология"
  • 2011-2011 : Говорител на партията "Европа Екология - Зелените"
  • 2012-2013 : Национален секретар на партията "Европа Екология - Зелените"

Обратна връзка